Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget räddar Teknikland

/

Landstinget räddar Teknikland genom att låna Jamtli pengar för att köpa konkursboet.

Därmed räddas verksamheten och bland annat de viktiga militärhistoriska föremålen.

Annons

Här finns nämligen en stor mängd statligt ägda föremål från de tidigare militärmuseerna vid I5, A4 och F4. De behöver förvaras och visas.

Det sägs också att det är tveksamt om staten skulle kunna uppnå dessa syften till en lägre kostnad någon annanstans i Sverige. Om Teknikland läggs ner kommer staten dessutom att behöva flytta alla föremål, vilket bedöms kosta många miljoner då en del av föremålen är mycket stora.

Beslut om lånet kommer att tas på ett extra landstingsstyrelsesammanträde nästa vecka.

Jamtli köper alltså den fastighet som verksamheten drivs i från konkursboet och startar ett nytt bolag där Jamtli kommer att ha en majoritetsandel.

Andelar av aktiekapitalet kommer sedan att säljas till samma föreningar som var delägare i Optand Teknikland AB.

Genom underhandskontakter med Statens försvarshistoriska museer har Jamtli fått veta att de kan räkna med fortsatta driftbidrag om Jamtli är huvudansvarig för driften.

Jamtli ska sedan hyra ut fastigheten till det nybildade bolaget för en hyra som motsvarar Jamtlis kostnader för avskrivningar och ränta.

I september 2012 ansökte Teknikland om konkurs. Bolaget ägdes till 55 procent av Jamtli, för vilket landstinget är en av fyra huvudmän.

Övriga ägare var Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Svensk flyghistorisk förening, Region Jämtland Härjedalen samt Jemtlands Veteranbilsklubb.

Teknikland byggdes med hjälp av EU-bidrag som beviljades 2007. Projektets slutredovisning godkändes 2010. Men under 2011 granskades projektet av Ekonomistyrningsverket som hittade fel i upphandlingen av bland annat byggnadsentreprenaden.

I december 2011 talade Tillväxtverket om att de tänkte upphäva beslutet om stöd på åtta miljoner och i september kom återkravet.

Detta tillsammans med ett krav från Skatteverket om återbetalning av felaktigt avdragen ingående moms vid byggnationen, gjorde att bolaget hamnade i en situation där skulderna vida översteg tillgångarna. De blev helt enkelt tvingade att ansöka om konkurs.

Då det gäller en av byggnaderna i konkursboet har konkursförvaltaren sett att den ligger på mark som ägs av flyghistoriska föreningen i Jämtlands län. Därför ska han försöka komma överens med föreningen om att få köpa byggnaden.

Resten av konkursboet har förvaltaren tänkt sälja var för sig. Men det finns stora intressen från de tidigare ägarna i bolaget liksom från Sveriges Försvarshistoriska Museer att verksamheten i Teknikland fortsätter.

Nu väntas landstinget bestämma sig för att ge Jamtli ett långsiktigt lån som kan amorteras med en tjugondel per år. Räntan för 2013 ligger på 2,9 procent.

Rent tekniskt kommer det att gå till så att den tidigare beviljade checkkrediten till Jamtli, via landstingets koncernkonto, minskas med ett belopp motsvarande det nya lånet, så att summan av checkkredit och lånebelopp uppgår till max tio miljoner kronor.

Men hur många miljoner som kommer att gå till Teknikland framgår inte.

En driftskalkyl som upprättats visar att ett nytt bolag kan fortsätta driva verksamheten utan förlust och utan bidrag från huvudmännen.

Därmed kommer inte köpet att belasta landstingets resultat utan blir enbart en likviditetsfråga.

Mer läsning

Annons