Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskodlingar får högre avgifter än urangruvor

/
  • Länsstyrelsen i Jämtlands län och landshövding Britt Bohlin pekar ut orimliga miljöavgifter som ett hinder för utveckling av fiskodlingar i länet.

Stora fiskodlingar drabbas av högre miljöavgifter än oljeraffinaderier och urangruvor.

Det påpekar länsstyrelsen som tillsammans med flera andra myndigheter anser att fiskodlare bör få en lägre avgift för miljöprövning och miljötillsyn.

Annons

Fiskodlingars avgifter för miljötillsyn baseras på mängden fisk som produceras i en anläggning. Eftersom det i dagsläget inte finns någon övre gräns för hur hög avgiften kan bli finns exempel på summor som betraktas som orimliga.

Vattudalens fisk i Strömsund har för tillfället länets största anläggningar med tillstånd som gör att de skulle ha fått betala 384 000 kronor i tillsynsavgift för år 2011.

Företaget drog saken till domstol, vann och fick avgiften reducerad. Domstolen poängterade då att avgiftssystemet som finns för fiskodlingar inte är konkurrensneutralt jämfört med hur det fungerar för andra verksamheter.

Länsstyrelsen pekar ut de lagstadgade miljöavgifterna som ett direkt hinder för fiskodlingsnäringen i länet och står i det här fallet på fiskodlarnas sida.

"Länsstyrelsen anser att avgiften generellt bör sänkas och att det bör införas ett tak för avgiftens högsta nivå", skriver länsstyrelsen i Jämtlands län genom landshövding Britt Bohlin till regeringens miljödepartement.

Men nu när regeringen gör en generell översyn av avgifter för verksamheter med miljöpåverkan föreslås att fiskodlingar i stället ska få ännu högre avgifter. Exempelvis Vattudalens fisk skulle få en höjning till 432 000 kronor.

"Länsstyrelsen anser att denna avgift är klart oskälig i förhållande till arbetet för tillsyn och prövning", skriver Britt Bohlin, och fortsätter:

"Det exempel som tidigare nämnts har en högre föreslagen avgift per anläggning än motsvarande förslag för till exempel urangruvor samt vissa stålverk, massafabriker och oljeraffinaderier."

Flera andra länsstyrelser samt Jordbruksverket stämmer in i kritiken mot den föreslagna avgiftsökningen och föreslår samtidigt att samma avgift bör gälla för fiskodling som för djurhållning på land.

Mer läsning

Annons