Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bengt Marsh: "Tiggarna stör inte den allmänna ordningen"

/

Östersunds kommunchef Bengt Marsh ser inte att det är möjligt att förbjuda tiggeri i staden.
Det är inte heller möjligt att införa tillståndsplikt för gatumusikanter.

Annons

Bengt Marsh konstaterar inledningsvis att tiggeri är lagligt i Sverige, men att det under vissa former kan vara straffbart. Om tiggeriet till exempel skulle innehålla inslag av hot. Han anger också ett fall i Sala 2011 där länsstyrelsen tog upp just detta eftersom kommunen hade beslutat om att förbjuda tiggeri på offentlig plats. Länsstyrelsen ansåg att penninginsamlingen som kommunen ville förbjuda var att jämföra med passiv insamling – och att det därmed inte påverkade ordningen på den offentliga platsen.

Om situationen i Östersund skriver Bengt Marsh:

"Kommunledningsförvaltningen har inte uppmärksammats av vare sig Polismyndigheten eller annan förvaltning inom kommunen att det för närvarande föreligger problem med att upprätthålla ordningen. Tiggarna i centrala Östersund har placerat sig framför butiker och andra lokaler och håller stillasittande fram en mugg eller dylikt i vilken en förbipasserande kan skänka pengar. Att hävda att detta stör den allmänna ordningen låter sig knappast göras".

När det gäller gatumusik så har polisen möjlighet att gripa in mot en allmän sammankomst om det förekommer ljud eller andra saker som "medför allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara omgivning". Bengt Marsh citerar där ordningslagen 2 kap. 23 §. Han konstaterar också att polisen skulle ha svårt att gripa in mot enskilda gatumusikanter.

"Polismyndighetsbeslut rörande allmänna sammankomster – även beslut om upplösande – ska fattas av personal i den så kallade polischefskarriären. På detta sätt kan polismyndigheten framför allt förhindra allvarliga störningar av en större grupp, men har ingen möjlighet att gripa in mot enstaka gatumusikanter", skriver Marsh.

Enligt Bengt Marsh har kommunen möjlighet att reglera gatumusik i lokala hälsoskyddsföreskrifter. Detta har skett i Stockholm och Göteborg, där gatumusikanter på vissa områden bara får spela akustisk musik på ett ställe. Där har patrullerande poliser också rätt att gripa in och bötfälla.

"Av intresse i ett sådant fall är om det är sannolikt att Polismyndigheten vid resursbrist har möjlighet att övervaka och beivra eventuella överträdelser av föreskrifterna", skriver Bengt Marsh som inte anser att kommunen har möjlighet att belägga gatumusikanter med tillståndsplikt.

Mer läsning

Annons