Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Europeisk jobbpolitik ett lyft för regionen

/

Annons

En studie som IF Metall gjorde 2008 visade att en industriarbetare i snitt fick 90 minuters kompetensutveckling per år. Även om det finns många enskilda företag som gör bättre ifrån sig, behöver arbetsgivare, fack, företag och samhället i övrigt öka sina gemensamma ansträngningar. Ska svensk industri klara konkurrenskraften behövs mer volym och mer kvalitet för att täcka utbildningsbehoven. Här kan Europeiska socialfonden (ESF) spela en utomordentligt viktig roll.

ESF ger omfattande stöd till att hjälpa anställda att öka sin kompetens eller att få rätt kunskaper för att kunna behålla, eller få, arbete. Dessa satsningar kännetecknas ofta av innovativa metoder och nya angreppssätt som lyckas där vanliga insatser inte räcker till.

Låt oss ge ett konkret exempel från Jämtland och Västernorrland. Sedan 2009 har IF Metall drivit fem kompetensprojekt med stöd från ESF. Totalt har 1 386 personer från 34 olika företag i regionen fått möjlighet att bredda och stärka sin kompetens. I genomsnitt har varje individ fått 30 timmar utbildning, totalt 4 2 000 utbildningstimmar.

I december förra året fick IF Metall ytterligare 13 miljoner kronor för att kompetensutveckla cirka 1800 anställda från 27 olika företag.

Inom projektet som kallas KZY utbildar IF Metall företagens chefer i jämställdhet och tillgänglighetsfrågor. Man arbetar med livslångt lärande och strategisk kompetensutveckling av anställda. Man försöker hitta system för att arbeta med kompetensutveckling i såväl hög- som lågkonjunktur utan att störa produktionen. Man arbetar transnationellt genom att utbyta erfarenheter med företag i andra EU-länder.

Varför just utbildningar? Därför att de stärker företagens och de anställdas förmåga att rekrytera, integrera och utveckla nya med- arbetare med olika bakgrund i arbetslivet, in i den egna organisationen. Kvalificerad arbetskraft är en bristvara och möjligheten att bredda rekryteringen av medarbetare är avgörande för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Det gäller särskilt när vi som nu står inför en stor generationsväxling.

KZY-projektet har gett goda resultat. Individerna har ökat sin kunskap, företagen har stärkts på marknaden, och nya modeller för hur man ska jobba med kompetensutveckling har utvecklats.

Så spelar EU en viktig roll för enskilda människor och för företagen i Jämtland och Västernorrland. För de 1 800 anställda som nu tar del av satsningarna som IF Metall gör tillsammans med 27 företag i regionen kan Europeiska socialfonden göra stor skillnad. På liknande sätt kan ESF:s insatser spela en avgörande roll för många av de 10 miljoner EU-medborgare, varav 3 miljoner ungdomar, som i år får stöd genom ESF.

Inom IF Metall värnar vi om jobben och industrins utveckling. Under den djupa krisen 2008-2010 stod denna fråga högst på dagordningen i vårt fackliga arbete. Samarbetet med Europeiska socialfonden för att utbilda under nedgången visade sig vara ett klokt sätt att stärka industrins långsiktiga kompetensförsörjning. I dag ropar företagen åter igen efter erfarna industriarbetare.

Åsa Lindh

Generaldirektör Svenska ESF-rådet

Billy Moström

Projektkoordinator koordinering KZY IF Metall

Ola Asplund

Utredningschef IF Metall

Conny Hansson

Projektkoordinator utvärdering KZY IF Metall

Mer läsning

Annons