Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ytterligare 800 bäddar i ny plan för Örndalen

Örndalern Exploatering AB satsar på ett till ytan bantat fjällprojekt i samband med nya utbyggnadsplaner av den obebyggda Skorvdalen.

Bolaget har nyligen begärt samråd med länsstyrelsen om fjälldalen som ligger mellan Björnrike och Vemhån.

Det uppmärksammade örnreviret som satte stopp för planerna förra gången kommer att få ett utökat skyddsavstånd.

Med samrådsprocessen vill bolaget inhämta synpunkter från berörda innan man går vidare med en ansökan till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Västernorrland.

– Bolaget ska också göra en frivillig tillståndsprövning av projektet enligt miljöbalken. Den inleds med samråd med i första hand länsstyrelsen och kommunen, säger Martin Jakobsson på länsstyrelsen som har ärendet på sitt bord.

– Sedan ska vi titta på om projektet medför en betydande konsekvens för miljön eller inte. Anser vi att det medför betydande konsekvens ska det vara ett utökat samråd med särskilt berörda och övriga myndigheter.

Att samrådet drar igång kan ses som första steget i en ny tillståndsprocess.

I bolagets samrådshandling framgår att en pågående ändring av Örndalens detaljplan innebär att antalet bäddar ökar från 4 800 till 5 600 stycken. Däremot ska områdets yta minska men exploateringsgraden höjs inom vissa delar, främst kring det planerade hotellet.

Bedömningen är att det tar cirka tio år att bygga ut verksamheten och under byggtiden skapas uppskattningsvis minst 500 årsjobb.

Projektets inriktning är detsamma som tidigare. Tanken är att enskilda fritidshus, hus med bostadsrättslägenheter samt kommersiellt boende med hotell och lägenheter. Målet är att skapa ett unikt resmål för Skandinavien med lokal byggnadskultur.

Tidigare har bolaget bakom projektet inte lyckats övertyga Mark- och miljööverdomstolen att allmänintresset – hundratals nya årsjobb - smäller högre än skyddet av de kungsörnar som häckar i området. Det blev ingen dispens från artskyddsförordningen vilket är nödvändigt om bygget ska bli av.

Från bolagets sida hävdas att man nu reviderat projektplanerna med särskild hänsyn till kungsörn. Bebyggelse och skidbackarnas lokalisering har justerats för att öka avståndet till örnbona.

Ett stort antal ytterligare försiktighetsmått ska vidtas för att långsiktigt bevara förutsättningarna för örnreviret, framgår det vidare av handlingar inför samrådet.