Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visst kan välfärden lära av näringslivet – men lär lagom

Annons

Scanias vd Leif Östling diskuterade på tisdagens DN Debatt sätt att kvalitetsutveckla framtidens välfärd. Utgångspunkten är välbekant, stat och näringsliv bör arbeta tillsammans och lära av varandra, ty här finns gemensamma intressen. Dagens elever är morgondagens medarbetare i våra företag.

Östling har fått i uppdrag att leda ett programarbete som fått namnet Stärk kvaliteten i välfärdstjänsterna och som är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och ett antal aktörer inom välfärdens område, bland andra Friskolornas Riksförbund och Vårdföretagarna.

Leif Östling är en tolvtaggare i företagskretsar. Att låta koncernchefen för ett av landets viktigaste exportföretag leda näringslivets egen grupp för välfärdsutveckling är bra tänkt. Tänk om vd:n för Carema, för evigt förknippad med den famösa kissblöjan, i stället hade fått uppdraget, det hade inte gett lika bra vibrationer.

Efter att ha ägnat mycket kraft åt att hantera skandalrubriker och upprörda medborgare och makthavare, går nu näringslivet till motoffensiv med Östlings debattartikel. Den är tryfferad med lastbilschefens egna erfarenheter av att leda ett jätteföretag i en internationellt konkurrensutsatt miljö. Här präglas vardagen av att söka förbättringsområden, upptäcka brister och leverera en slutprodukt som möter kundernas förväntningar.

Kan detta industriella förhållningssätt vara applicerbart på svensk välfärd? Finns det risker med detta synsätt? Är Leif Östlings fokus på kvalitet ett försök att leda bort diskussionen från andra, mer obekväma, diskussioner om hur skol- och vårdkoncerner sätter avkastning före just kvalitet? Delvis ja. Ja. Ja!

Framtidens välfärd är en stor utmaning, särskilt vad gäller den växande obalansen mellan pensionärer och förvärvsarbetare. Hög effektivitet och kostnadskontroll är därför nödvändigt.

Men välfärd är samtidigt mänskliga relationer som ofta spänner över lång tid. För ett vårdbiträde kan definitionen av ett väl utfört jobb vara att ha lindrat en gammal människas ångest inför döden. Det tog visst två timmar – en oacceptabel tidsspillan hade det inträffat på Scaniafabriken. Men så behöver en lastbil under produktion heller ingen tröstande hand.

Och vad gäller vinster i välfärden, nämner överhuvudtaget inte Leif Östling saken i sin debattartikel. Nej, smartare att använda ordet kvalitet 19 gånger. Det dämpar säkert en del misstankar.

Annons