Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraftsbuller i Havsnäs stör bybor

Vindkraftsparken i Havsnäs alstrar buller som fått boende i en by flera kilometer därifrån att reagera.

Anläggningen i norra delarna av Strömsund har 48 vindkraftverk och är en av de största i landet.

Verksamhetsutövaren Nordisk vindkraft AB hänvisar i en miljörapport för verksamhetsåret 2013 att forskning hittills tyder på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning.

Däremot har klagomål på buller från vindkraftverken inkommit från tre fastighetsägare i byn Sörvik, drygt tre kilometer från närmaste verk.

Det har förekommit protokollförda möten med boende som klagat och de har överlämnat ifyllda "bullerdagböcker". Enligt miljörapporten har bolaget också företagit besök för att lyssna på bullret hos en av de boende som klagat.

Analys av innehåller i "bullerdagböckerna" har resulterat i en rapport och tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, har informerats om resultaten från utredningen.

Klagomålen knyts främst till 2011 och vid några tillfällen under 2013 har förnyade klagomål framförts. Enligt beräkningar ska inte ljudpåverkarkan från parken överskrida riktvärdet 40 decibel vid bostäder.

I miljörapporten konstateras vidare att forskning hittills tyder på att fåglar som regel inte kolliderar med verken, utan väjer undan i sina flyttvägar. En fältstudie vid Mittuniversitetet uppges indikera låg risk för kollision mellan fladdermöss och vindkraftsturbiner.