Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraften är dyr och onödig

Sverige går mot ett stort överskott av el under lång tid framöver. Att då snabbt med hjälp av subventioner bygga upp en mycket stor vindkraftsproduktion innebär en gigantisk ekonomisk förlust för samhället. Planeringsramen för vindkraften är 30 terrawattimmar (TWh) till år 2020 vilket motsvarar nästan hälften av den nuvarande kärnkraftsproduktionen. Det verkar som regeringen är helt okunnig om den svenska elbalansen när man samtidigt med öppnandet för förnyelse av nuvarande kärnkraft när de nuvarande aggregaten har tjänat utgör denna stora satsning på vindkraft.

Elförbrukningen har varit i stort sett konstant under 20 års tid. Förra året var förbrukningen exakt lika stor som för tio år sedan trots att vintern var kallare än normalt. Det finns heller inget som talar för att elbehovet skulle börja öka igen. Even tuell ökning inom något om råde, till exempel elbilar, kommer att vägas upp av ytterligare besparingar inom andra sektorer.

I Sverige är elproduktionen redan nu i princip helt koldioxidfri. Det är bara i störningssituationer som äldre fossilbränsleeldade anläggningar måste utnyttjas. Denna produktion kan aldrig ersättas av osäker vindkraft eller trögreglerad kärnkraft.

Kärnkraften genomgår nu en välbehövlig modernisering efter den långa perioden med osäkerhet om framtiden. I samband därmed sker effekthöjningar så att årsproduktionen blir betydligt över nivån före stängningen av Barsebäck. Detta tillsammans med satsningen på förnyelsebar energi gör att vi går mot ett växande elöverskott. Redan i dag är exportöverskottet som löpande årsvärde lika stort som hela vindkraftsproduktionen. Vattenfalls nuvarande chef uppskattade i Dagens Industri den 28 september det samlade nordiska överskottet framöver till 50 TWh.

Utbyggnad av mer vindkraft sänker inte heller elpriset i Sverige. Inom det samkörande europeiska kraftsystemet bestäms priset utifrån kostnaden för den dyraste produktionen (rörliga kostnaden) vid varje tillfälle. Det blir större delen av tiden kostnaden för kolkondensproduktion i våra grannlän der som är styrande. Bara vid kraftöverskott sommartid och produktionsstörningar vintertid avviker börspriset.

Det märkliga är att mer vindkraft i stället kan verka höjande på årsvärdet av elpriset. Innebär mer vindkraft att fler kraftledningar byggs mot kontinenten knyts vårt kraftsystem hårdare söderut. Kolpriset kommer då att styra vårt elpris även hela sommaren när vi hittills haft lägre pris.

Det senaste energibeslutet var bra då det skapar klarhet om kärnkraftens framtid och genom nu pågående åtgärder kan livslängden förlängas med ett 20-tal år. Tyvärr innebär beslutet även en helt onödig och dyr utbyggnad av vindkraft. Varför skall svenska folket genom elcertifikaten tvingas vara med och betala för stor export av vindkraft till Danmark och Tyskland?

Sivert Göthlin

Tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel