Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraft dödar turismen

Annons

Vindkraft i Dalåsen AB (som ägs av Triventus AB mfl) kommer att ansöka om tillstånd att uppföra en vindpark på 60 vindsnurror i Gräftåvallen i Bydalsfjällen. Vindparken som ska ligga vid foten av Oviksfjällen har tidigare mött stort motstånd men nu kommer ansökan ändå att lämnas in.

Vindparken kommer inte bara påverka turismen och de boende i området. Parken med sina kraftfullt blinkande ljus kommer synas från såväl Östersund som Hackås och från många andra delar av Storsjöbygden. Med vindsnurror på 220 meters höjd, vilket är betydligt högre än vad som byggts tidigare, kommer vindparken att dominera landskapsbilden och den tysta och stilla fjällmiljön trasas sönder av omfattande ljus- och ljudpåverkan. Att anlägga en vindpark, som i det här fallet är att jämställa med en industrianläggning, i en miljö som är att betrakta som ett världsarv med orörd ursprungsmiljö är ett hån mot kommande generationer.

I en rapport som Länsstyrelsen i Gävleborgs län låtit göra Vindkraften och fäbodskogen konstateras att vindkraftsetableringar påverkar omgivningen genom sin storskalighet, färg, ljus, ljud, skuggeffekter och rörelse. Enligt rapporten är landskap som präglas av få spår av människan känsligare för påverkan av vindkraft. I kuperad terräng och snörika landskap med få naturliga bakgrundsljud ökar ljudpåverkan och i vinter- och kvällsmörker upplevs vindkraftverkens ljuseffekter som ett industriellt inslag. Enligt rapporten är påverkan som störst i landskap dit människor söker sig för att uppleva tystnad, lugn och orördhet.

Enligt Europeiska landskapskonventionen som trädde i kraft i Sverige 2011 kräver stora förändringar i landskapet en förankring hos de som bor och rör sig i området. Konventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. En etablering av en vindpark i Bydalsfjällen skulle stå i direkt strid med konventionen.

Redan i dag står en vindpark söder om Oviksfjällen och trots att den står ca 10 mil bort syns den tydligt från fjällen och lyser upp himlen i söder som blinkande trasiga lysrör. En storskalig vindpark ett par kilometer från Gräftåvallen skulle ta död på all känsla av stillhet, vintermörker och ursprungsmiljö.

De företag som lever på fjällturism, vintersportsaktiviteter, jakt, bärplockning och annan rekreation i fjällen och fjällnära skogar kommer tappa alla möjligheter att fortsätta driva sin verksamhet. Även rennäringen får ett alltmer krympande utrymme för sin verksamhet. Den gryende marknaden med turister från andra länder som inte har några ursprungsmiljöer och vild natur kvar och som söker tystnad, stillhet och unika naturupplevelser kommer att avstanna.

Att man i närheten av ett överbefolkat Europa och med ett växande reseintresse i världen och ökad efterfrågan av naturupplevelser väljer att göra ett av norra Europas vackraste sammanhängande fjällområden till ett industriområde är helt obegripligt.

Politikerna i Bergs kommun har nu frågan i sin hand. De har tidigare varit positiva till prospekteringen av vindparken, men efter att förslaget har mött omfattande kritik hoppas vi att man nu lyssnar på experter, boende, näringsidkare, turister och andra som rör sig i området. Kommunen är inte bunden av sitt tidigare ställningstagande och vid den ansökan som nu görs ska kommunen besluta att säga ja eller nej till parken. Vi hoppas att politikerna väljer rätt beslut som leder till en positiv utveckling för kommunen.

Carola och Anneli

Fjällgården Gräftåvallen

Familjen Toftegaard

Fastighetsägare i Gräftåvallen

Lasse Sällström

VD Bydalsfjällens Lift AB

Rickard Svedjesten

Näringsidkare Gräftåvallen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel