Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi tittar inte på tv – vi jobbar

Annons

Den allmänna uppfattningen bland Sveriges befolkning tycks vara att det är helt orimligt att man ska betala TV-avgift för datorer och mobiltelefoner

Denna uppfattning förekommer inte minst bland landets småföretagare. En av dem uttrycker sig så här: Förutsättningen för att tv-avgiften ska ha acceptans är att alla uppfattar den som rimlig. En annan säger: Tv-licensfrågan håller på att bli samhällsfarlig eftersom den urholkar förtroendet för staten och politikerna samt undergräver skattemoralen.

Många av de politiska partierna säger sig måna om de små företagen och hävdar att de utgör landets framtid. Den allmänna uppfattningen är att det är i dessa företag som de nya jobben kommer att finnas. Förbundet menar att det är känt faktum att fyra av fem jobb skapas i de små företagen. Dessa företag kan alltså skapa många fler arbetstillfällen om politikerna undanröjer hinder istället för att hela tiden skapa nya. Genom deltagande i Näringslivets Regelnämnd verkar Förbundet för regelförenklingar och effektivare myndighetsutövning. Vi arbetar även för att Small Business Act ska få ett bättre genomslag i Sverige.

Professor Gunnar Karlsson på KTH som ägnat mycket tid åt denna fråga om tv-avgift för datorer, anser att Radiotjänsts tolkning saknar stöd i lagstiftningen och förarbetena. Motsvarande felsyn finns i de domar han undersökt. Karlsson kan inte förstå att Radiotjänst fortfarande hävdar att företagare kan spärra sina datorer och sedan anmäla detta till Radiotjänst för att på så vis bli befriad från avgiftskravet. Spärrningen är allt för teknisk för de flesta att klara och Radiotjänst ger ingen hjälp med konfigureringen.

Radiotjänst har nyligen besvarat den allmänna kritik som riktats mot tv-avgiften och sagt att Statsmakten förutsåg redan 2005-2006 en framtida teknisk utveckling som skulle innebära att datorer skulle kunna jämställas med traditionella tv-apparater. 2007 infördes denna anpassning i lagstiftningen. Denna del i lagen började tillämpas av Radiotjänst under 2013 och är prövad i både förvaltnings- och kammarrätt. Dessa bägge rättsinstanser har gett Radiotjänst rätt i sin tolkning och tillämpning rörande avgiftsplikt för datorer.

Beträffande företagen har dessa alltid haft, och har fortfarande, möjligheten att plombera sina tv-apparater för att undgå avgiftsplikt då dessa apparater i många fall inte användes för tv-tittande. Vår kulturminister Lena Adelsson Liljeroth (M) har också gått ut i media och sagt att det är enkelt att spärra datorerna för att slippa avgiften. Det sistnämnda alltså ett påstående som går på tvärs mot vad alla sakkunniga anser.

Innebörden av Radiotjänsts och kulturministerns mycket undanglidande och byråkratiska svar är att istället för en lättnad i regelbördan har nu småföretagarna fått nya tekniska och ekonomiska bekymmer i form av en helt oförutsedd avgift. Och man kan konstatera att det alltså är lagstiftarna eller politikerna och inte i första hand Radiotjänst som ställt till problemet.

Det är kanske så att de svenska domstolarna godkänner regeringens ståndpunkt ända tills EU domstolen går in och gör en ändring; som blev fallet med de med dubbla straffen i skattefrågan. Förbundet kan mycket väl tänka sig att driva tv-avgiften som ett liknande pilotfall

Småföretagarnas riksförbund anser att måttet nu är rågat när det gäller statsmakternas olika påhitt i form av nya avgifter för företagen. Denna nya TV-avgift avslöjar en makalös inkonsekvens för det fall man påstår sig ha för avsikt att genomföra regelförenklingar och istället medverkar till motsatsen. Regelsystemet bakom TV-avgiften har dessutom vållat stora juridiska tolkningsproblem, vilka helt i onödan kommit att belasta våra förvaltningsdomstolar. Frågan är om inte det hela urartat till en fars om rättssäkerhet och om vad som menas med att det är Radiotjänst uppgift att tjäna allmänheten. 

Leif Svensson, förbundsordf, Småföretagarnas Riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel