Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi tar vårt sociala ansvar

Folkpartiet vill att Östersundshem ska ta socialt ansvar och vill ge sken av att så inte görs. Östersundhem tar ett socialt ansvar helt i enlighet med ägardirektiven.

Vi har ett nära samarbete med kommunens socialförvaltning. Samarbetet regleras genom ett särskilt avtal. Detta samarbete har som ett av flera uttalade mål att minimera vräkningar där det riskeras att barn kan komma att fara illa.

Vi fördelar lägenheter till flyktingar, ca 60 personer detta år och de får gå före i Östersundshems bostadskö. Detta sker helt i enlighet med de ägardirektiv kommunfullmäktige beslutat. Fördelningen av dessa lägenheter sker i nära samarbete med kommunens enhet för flyktingmottagande/ integrationsservice. Östersundshem har anställt en person med särskilda språkkunskaper för att underlätta för flyktingarna i vardagen.

Östersundshem hjälper till att ordna bostäder till personer som av egen kraft inte kan få bostad, drygt 30 personer i år. Vi hjälper ungdomar upp till 21 år att få bostad, till exempel de som inte har arbete, ingen inkomst från arbetsgivare men de kan ha ekonomisk hjälp från kommunen. Vi hjälper också kvinnor som är utsatta för mäns våld att få bostad. För att klara detta har vi en anställd med särskilt ansvar att samarbeta med kommunens socialtjänst.

Allbolagen föreskriver att hyresgästerna ska erbjudas inflytande, vi kallar detta boinflytande.

Det finns ett boinflytandeavtal (Allbolagen) mellan oss och Hyresgästföreningen. Avtalets syfte är att stärka lokala föreningar ute i bolagets bostadsområden. Hyresgästföreningen gör en budget, genomför aktiviteter av allehanda slag och skickar räkningen till Östersundhem. Vi tycker det är bra för oss att det finns lokala föreningar ute i våra bostadsområden men det är också bra för våra hyresgäster.

Hos oss finns en lång tradition av boinflytande i olika former. De populära lägenhetsfonderna ger hyresgästerna ett direkt inflytande i sina lägenheters inre underhåll, som exempelvis målning och tapetsering.

Folkpartiet föreslår att systematisk hyressättning görs. För 25-år sedan kallades det för solidarisk hyressättning. Detta arbete har sedan från tid till annan fortgått med lite olika inriktning och intensitet. Nytt i och med 2011 års lagstiftning är att allmännyttan har förlorat sin hyresledande roll. Detta gör att hyresmarknadens parter famlar något om hur arbetet skall bedrivas för att man ska nå fram till en så korrekt hyressättning som möjligt utifrån gällande lagstiftning. Denna diskussion är levande i hela landet och ingår här i Östersund som en naturlig del i den hyresförhandling som för närvarande pågår mellan parterna.

Vi redovisar löpande till ägaren (Östersunds kommun) hur vi lyckas genomföra ägardirektiven, till kommunens finansutskott och vid kommunfullmäktiges sammanträde i samband med att kommande års ägardirektiv skall fastställas.

Vilka ägardirektiv som ges till oss har vi naturligtvis inga synpunkter på. Vi försöker så gott vi kan genomföra det vi blir ålagda. Vi tycker det är viktigt att verkligheten beskrivs, inte enbart för Folkpartiet utan även för medborgarna i vår kommun – dvs ägarna till Östersundshem.

Tord Andnor ordförande Östersundshem

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel