Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi är på plus om fem år

Annons

Landstingets ekonomi kommer att vara i fortsatt fokus under kommande år. Det går dock inte att se att kostnadsminskningar och effektiviseringar kan göras årsvis eller på kort tid, utan det behövs ett längre perspektiv för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Därför har vi, landstingets majoritetspartier, sjösatt en framåtsyftande åtgärdsplan där vi tar ett långsiktigt grepp om ekonomin. Fullföljs planen, kommer vi 2018-2019 att ha vänt landstingets ekonomi till ett stabilt plusresultat. Här är inte bara landstingets egna mål och förutsättningar avgörande, utan det behövs också en större lyhördhet från riksdag och regering när det gäller nationella prioriteringar och en fördelning av resurser som kommer hela Sverige tillgodo. Ytterst handlar det om att säkerställa att vård ges efter behov och håller lika hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Får vi en socialdemokratisk regering kommer resurserna till sjukvården att öka, till en början med två miljarder kronor. Detta är en helt annan prioritering än vad regeringen gör. Som ett ytterligare led i vår jämlikhetssträvan har Socialdemokraterna i samtliga 21 landsting och regioner tagit fram gemensamma prioriteringar för åren framåt. Konkret handlar det om fyra vallöften. Löftena spänner över områden som alla är viktiga delar för att svensk hälso- och sjukvård ska återfå medborgarnas fulla förtroende.

# Jämlik vård efter behov – slut på privatiseringslinjen: Vi socialdemokrater har en grundläggande princip som vi kallar för sjukvårdens solidaritetslinje: Vården ska alltid fördelas efter den enskildes behov, aldrig styras av plånbokens storlek. Får vi väljarnas förtroende ska vi se till att denna solidaritetslinje efterlevs i exempelvis landstingens ersättningssystem inom primärvården.

# Löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor: Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. I Jämtlands läns landsting är vi till exempel duktiga på att ge snabba besked vid bröst- och hudcancer, men behöver förbättra oss inom andra cancerformer. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi vill därför gå till val på att alla S-styrda landsting och regioner ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

# Vårdkontrakt - ökat inflytande till patienterna: Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi går därför till val på att sjukvården ska införa vårdkontrakt/vårdöverenskommelser som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan. Sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri.

# Fler specialistutbildade – modell för studielön: Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet och det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården. I dag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkor för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Efter ett initiativ från S i Jämtlands läns landsting, vill vi införa en modell med studielön inom de områden där behoven är som störst. 

Vi socialdemokrater kommer ta ansvar för att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer resurser till sjukvården får gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Harriet Jorderud (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel