Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Jämtlands län

Många äldre upplever att det är svårt att veta vad som utlovas av äldreomsorgen.

Det finns ingen tydlig beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig. Har jag rätt att komma ut i friska luften? Hur länge ska jag behöva vänta på hemtjänstens insatser? Det är frågor som många äldre ställer sig. Osäkerheten om vad man kan förvänta sig förstärks också av att det kan vara svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt.

Nyligen beslutade riksdagen om regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen. Ett av förslagen innebär att kommuner ges befogenhet att lämna kompensation till en enskild person. För de kommuner som så önskar finns nu ett instrument för att tydliggöra för brukare och övriga medborgare att individens behov ska respekteras. Lagändringen stärker möjligheten att upprätta lokala värdighetsgarantier.

Vi kristdemokrater kommer att arbeta för att värdighetsgarantier införs inom äldreomsorgen, bland annat i Jämtland. Denna garanti ska vara en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder.

Socialstyrelsen har, tillsammans med SKL, getts i uppdrag av regeringen att stödja såväl kommuner som enskilda utförare i att konstruera lokala värdighetsgarantier dvs. utförarens utfästelser gentemot den äldre personen.

Vad kan en lokal värdighetsgaranti då innehålla? Garantin ska ge en ökad tydlighet om vilken service man kan förvänta sig: det kan till exempel handla om att få komma ut i friska luften varje dag. Det finns ett stort antal kommuner som har infört olika typer av garantier inom olika områden, bl.a. äldreomsorg. Ett exempel finns i Vara kommun. Garantin innehåller konkreta utfästelser bl.a. om att den äldre personen ska, mellan vissa tider, få hjälp med morgon- och kvällsrutiner när hon eller han vill och kunna välja mellan två rätter till middag. Ett annat exempel finns i Markaryd kommun, som bl.a. har en garanti för matdistribution inom socialtjänsten. I alla exemplen finns tydligt angivna kontaktuppgifter dit man kan vända sig med synpunkter.

Tydlighet och förutsebarhet ökar tryggheten för personer som behöver äldreomsorg. Vi måste våga vara tydliga med vad medborgarna kan förvänta sig och vad kommunen erbjuder också om man inte lever upp till sitt åtagande. Då kan tilliten öka. Därför behöver vi utveckla äldreomsorgen genom att se till att värdighetsgarantier kommer på plats i landets alla kommuner.

MARIA LARSSON (KD)

Äldre- och folkhälsominister

Lillemor Brandum ( KD)

ledamot i vård och omsorgsnämnden i Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel