Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var tredje skola utan skolbibliotek

/
  • 250 000 av landets elever saknar tillgång till någon form av skolbibliotek eller bokrum på sin skola. Men på Kullstaskolan  i Hammarstrand finns det ett skolbibliotek, där den här bilden togs i mars 2007. ”Biblioteket är en viktig del av skolan som vi ständigt försöker värna om”, säker Kullstaskolans rektor Robert Hedlund.Foto: Ingvar Ericsson

En tredjedel – 33 procent – av landets skolor har inget skolbibliotek. I Jämtlands län saknar 40 procent av skolorna bibliotek.

Annons

Drygt 18 procent av alla elever i landet har varken tillgång till bibliotek eller boksamling på sin skola.

– Det har inte blivit bättre, så mycket kan jag säga, säger Birgitta Modigh på Statens kulturråd.

Slutsatsen av Kulturrådets kartläggning av landets skolbibliotek är knappast upplyftande. Inget har blivit bättre i jämförelse med den förra kartläggningen som gjordes 2002. Däremot går inte försämringen, eller stillaståendet, att utläsa i siffror. Undersökningarna är gjorda med olika underlag och olika frågeställningar.

– Läsförståelsen har blivit sämre hos svenska skolbarn. Vi vet ju från en mängd olika undersökningar att välbemannade skolbibliotek har en god effekt på barn och ungdomars läsning. Vi har försökt peka på den dåliga infrastruktur som finns kring barns läsning, och det finns ingenting i den här rapporten som visar att det skulle ha blivit bättre, säger Niclas Lindstrand, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, som inte döljer inte sin besvikelse över att resultaten i den nya undersökningen inte går att jämföra med den gamla.

Den nya kartläggningen omfattar skolbiblioteken vid landets 6 078 grundskoleenheter och gymnasieskolor. Av dessa har två tredjedelar, 67 procent, ett skolbibliotek.

Det kan vara ett eget bibliotek, ett bibliotek som är integrerat med folkbiblioteket eller ett bibliotek som är delat med en annan skolenhet, ofta på samma skola.

Av 91 skolor i Jämtlands län som har besvarat enkäten har 55 ett skolbibliotek. Det ger en procentsats på 60 procent, vilket alltså placerar länet under riksgenomsnittet.

15 procent av landets skolor har enbart bokrum eller boksamlingar, vilket i högre utsträckning gäller friskolor än kommunala skolor. Boksamlingarna består oftast av skönlitteratur avsedd för olika åldersgrupper.

I Jämtland anger 23 av 91 skolor – 25 procent – att de har bokrum eller boksamlingar.

Vissa friskolor anger att en stor del av deras informationsinhämtning sker via datorer och internet i stället för med hjälp av referenslitteratur.

– Då hänger det väldigt mycket på lärarna att de har den kompetensen, det är ett problem dels att lära eleverna var man hämtar fakta men också att vara kritiska,

Drygt 14 procent av skolorna har varken bibliotek eller egen boksamling, visar undersökningen – och där är siffran densamma för Jämtlands län och för riket som helhet. Det är framför allt små skolor som är helt utan. Av landets elever saknar 250 000, eller 18 procent, alla former av skolbibliotek och bokrum på sin skola.

– Många friskolor är små och saknar egna resurser, säger Birgitta Modigh.

Oavsett om de har eget bibliotek eller inte, använder sig 80 procent av skolorna av folkbiblioteken. De stora skolorna använder dem mindre, de har råd med egna bemannade skolbibliotek.Samtidigt saknar skolorna ofta särskilda överenskommelser med folk- biblioteken som i sin tur saknar resurser att leva upp till skolornas behov.

Ansvaret för landets skolbibliotek vilar på respektive kommun, men också på varje rektorsområdet och på varje skola, framhåller Birgitta Modigh.

Mer läsning

Annons