Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Välbesökta fjäll ska bli Sveriges nya nationalpark

Att göra nationalpark av fjällområdet Vålådalen-Sylarna-Helags blottar en del spänningar mellan ortsbefolkning, som anar inskränkningar, och besöksnäringen som ser utvecklingsmöjligheter.

Det handlar om ett av landets mest välbesökta områden för fjällvandring och utomhusaktiviteter, där många intressen möts och delvis kolliderar.

Planerna på att bilda nationalpark går in i ett nytt skede nästa år, när Naturvårdsverket tar över processen.

Förstudien som länsstyrelsen tagit fram är klar och som LT tidigare skrivit finns viss samstämmighet för att gå vidare.

– Vi ser det som hittills har gjorts som den lätta delen av processen. Det svåra är att lägga fast hur en framtida verksamhet ska se ut.

Det konstaterar Niklas Pärnerstedt affärschef för norra delen av Svenska Turistföreningen, STF, som varit verksamma i området i över 100 år.

En nationalpark får inte bli ett hot mot närboende och möjligheterna för olika aktörer att utvecklas. I stället handlar det om att hitta bra former för lokal representation, konstaterar flertalet som yttrat sig inför fortsättningen.

STF pekar på att när syftet med den nya Jämtlandsparken ska formuleras så är "tillgänglighet" ett nyckelord. Vidare måste skötselplanen medge förändring och utveckling. En frågeställning kopplas ihop med om nuvarande turism påverkar naturvärden och renskötseln negativt.

Med en nationalpark förväntas intresset för området öka ytterligare. En kategori utgörs av besökare som ägnar sig åt nationalparksturism. Samtidigt skulle en ombildning också innebära att området får det garanterat starkaste skyddet mot skadlig exploatering.

Rennäringen har långtgående rättigheter i området och där är hållningen är avvaktande.

"Handölsdalens sameby accepterar inga förändringar från de rättigheter som medlemmarna har i dag för att utöva sin näring"

De framgår av remissvaret från samebyns ordförande Rickard Åström. Han lyfter också fram krav på lokalt inflytande i samtliga nationalparksfrågor i processens fortsättning och att renen ska vara skyddad.

En del småföretagare och privatpersoner i Handöl ser få eller inga möjligheter för kommande generationer att leva av området efter en ombildning. "Länsstyrelsen måste presentera svar på hur ett bildande av nationalpark påverkar rättigheter för näringsverksamheter och individer", enligt Handöls Byalag.

Svenska Turistföreningen Östersund har däremot kommit fram till att en nationalpark långsiktigt skyddar naturvärdena åt kommande generationer.

– I förstudien har vi bara kartlagt områdena med aktiviteter frågeställningar och konflikter. I processen med att bilda en nationalpark kommer svar på såna saker som jakt och fiske, säger Kristina Jonsson, sakkunnig inom länsstyrelsens fjällförvaltning.

– Vi har inte kunnat svara på ortsbornas frågor kring det här och det har varit en negativ sak under höstens möten.

– Men det har också kommit fram idéer från folk som ser arbetstillfällen och att det här skulle innebära möjligheter inom besöknäringen för de som bor ute i bygderna, fortsätter Kristina Jonsson.

Från Ljungdalens Turistförening saknar man svar på vad som händer med just fiske, skoterleder och effekten för Storsjö/Ljungdalen som helhet.

Åre kommun pekar på betydelsen av lokalt inflytande. Går Naturvårdsverket i mål med det långa arbete som återstår öppnas enligt kommunen dörrar till både jobb och bättre underlag för service, i bygder som gränsar till nationalparken.

Bergs kommun saknar beskrivningar av positiva och negativa effekter för Storsjö Kapell/Ljungdalen. Vidare finns viktiga frågeställningar kring, jakt, fiske och skoter som hänger i luften. Men trots obesvarade frågor står kommunen bakom inriktningen att gå vidare i nationalparksfrågan.