Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utredaren: "Satsa på alla fyra kommundelarna"

En extern utredning av kommunens skolor är nu genomförd. Satsa på utveckling i varje kommundel, säger utredarna, men minska kommundelarna till fyra.

Socialdemokraterna begärde i en motion till kommunfullmäktige att en extern utredare skulle se över skolsituationen i kommunen. En extern utredning har nu gjorts av Gudrun Brännberg Konsult AB och har redovisats för kommunen.

Utredningen sträcker sig till år 2015. För Strömsunds och Hammerdals räkning ser elevunderlaget tämligen stabilt ut fram till dess, och föranleder inga ändringar. Däremot minskar elevantalet drastiskt i Backe och Hoting redan år 2013.

För att upprätthålla kvalitet och behålla skola i glesbygd så behöver de olika kommundelarna stärkas, enligt utredaren. För att bedriva skolverksamhet krävs rektorer. En rektor ska leda, styra, utvärdera, utveckla och förvalta skolverksamheten inom sitt rektorsområde. Det ska vara tydligt vem som är rektor och denne ska vara tillgänglig. Därför bör man inte centralisera alltför mycket. Utredaren föreslår fem rektorer i kommunen i stället för nuvarande sju; Gäddede, Hammerdal, Backe/Hoting och två i Strömsund, och anser också att högstadieskolan i Backe ska flyttas till Hoting.

Utredaren har funnit brister i rollfördelning, beslutsgång i kommunen, tidsplaner och handlingsplaner när det gäller tidigare skolnedläggningar. Man vill ge ovanstående förändringsprocess ett tidsspann omfattande ett år, och elever, lärare och föräldrar ska vara delaktiga i processen.

Förskolans kvalitet minskar inte när verksamheten krymper, anser utredaren. Kvaliteten handlar om vilken kompetens personalen besitter. Dock finns en smärtgräns där verksamheten krympt så att det inte längre finns ett arbetslag.

Angående barnens/ungdomarnas resvägar föreslår utredaren att kommunen skapar förutsättningar för daglig fysisk aktivitet under skoldagen, särskilt för de som har långa resvägar, att förkorta skoldagen för dessa samt att ordna övernattning vid behov.

Skolans och förskolans pedagoger behöver vara flexibla och kreativa och kunna anpassa arbetssätt, metoder och innehåll efter olika åldrar och situationer. Utredaren uppmanar kommunen att kartlägga den befintliga kompetensen och att utgå från ovanstående kriterier vid nyrekrytering.

För att tillgodose elevers valmöjligheter bör man utveckla former av samarbete mellan skolor, se till att ha en bred ämneskompetens, kompletterande distansundervisning och att infrastrukturen ger god tillgänglighet till Internet. Utredaren tror inte på hemstudier och ser risker med mobila lärarteam.

Utredaren kommenterar att förskolorna i centralorten har många barn med utländsk bakgrund, vilka får "språkträning" och räknas som barn med behov av särskilt stöd. Det tolkas av utredarna som bristande samsyn i kommunen och att det snarare handlar om ett behov av att utveckla en mångkulturell förskola, med modersmålsstöd till barnen och kompetensutveckling till personalen.