Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upphovsrätt – vad betyder det?

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - som publiceras i Länstidningens pappersupplaga eller inom Länstidningens elektroniska tjänster, www.ltz.se och vår e-tidning, är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Länstidningen.

Annons

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - som publiceras i Länstidningens pappersupplaga eller inom Länstidningens elektroniska tjänster, och vår , är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Länstidningen.
Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Observera att för skolor gäller inte det så kallade Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.
Som användare av tjänsten får du enbart använda materialet för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa. Det innebär att du endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. Du kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i det egna arbetet.
Även om du fått tillstånd från Länstidningen att använda material från papperstidningen eller från vår webbplats får du inte använda materialet så att medarbetarens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det betyder att medarbetarens namn alltid skall anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.
Den som bryter mot upphovsrättslagen kan straffas med böter eller fängelse och dömas att betala skadestånd.


Mer läsning

Annons