Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Uitto tyst om genusutbildning

Annons

Robert Uitto vill inte kommentera att jag tänker polisanmäla Karin Strandberg-Nöjd för grundlagsbrott. Det är en mycket feg hållning. Syftet är att avgöra om Jämtlands läns landsting har rätten att tvinga lanstingets personal att pådyvla länets invånare politisk skolning. Den ekonomiska förlusten för uteblivna uppdrag rör sig för min del om ca 2 000 kronor. Verksamheten lades ned efter att utredaren Ylva Lewin-Nowak på uppdrag av landstinget utrett pappa-grupperna. Hon konstaterade att vi saknade uppdragsbeskrivning men oavsett vilken den var så var vi inkompetenta för uppgiften.

Samtliga landstingets anställda ska utbildas i genus vilket tidsmässigt tar ca 35 årsarbeten i anspråk. I jämförelse med landstingets egna kalkylerade timpriser så är kostnaden 50 miljoner en låg värdering.

Landstinget krävde av mig att jag i min verksamhet skulle underordna mig genusvetenskapens teorier, vilket jag vägrade. Jag var mycket tydlig i mitt besked till Karin Standberg-Nöjd. Jag ansåg att genusvetenskapen var extremistisk. Landstinget hade inte rätten att kräva av oss landstingsanställda att vi ska pådyvla blivande föräldrar åsikten att män förtrycker sina kvinnor och kollektivt utövar könsmakt. Det ansåg landstinget. När jag även fortsättningsvis hävdade min åsikt fick jag skriftligt besked om att jag inte fick fortsätta. Det var en skänk från ovan. Det är ett bra bevis för att landstinget bedriver åsiktsförtryck och har för avsikt att utöva politisk skolning och indoktrinering av länets medborgare.

Jag hävdar att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor som evolutionärt inneburit att män och kvinnor fått olika roller. Föda barn är kvinnligt medan män har en större fysisk styrka. Jag ansåg mig också ha mycket goda vetenskapliga belägg för min ståndpunkt.

Enligt kursen är definitionen av genus att kollektivet män utövar könsmakt gentemot kvinnor och av detta skäl sker en arbetsfördelning. Jag anklagades av kursledarna för att inte ta kursen på allvar då jag exempelvis ansåg att mannens val att bära in matkassarna var en kärlekshandling. Rätt svar är enligt genusteorin att valet beror på att det är av större värde att bära än att packa upp. Män gör det för att det är ett uttryck för könsmakt.

När jag ifrågasatte genusvetenskapens grund så fick jag besked att detta har regeringen och riksdagen bestämt. I metoden för genuskursen sägs också att objektivitet är vare sig möjlig eller eftersträvansvärt.

Syftet med en rättslig process är således inte ekonomisk utan rent ideologiskt. Domstolen måste avgöra om min åsikt som har stöd i all naturvetenskap och är internationellt erkänd skall förnekas till förmån för en enbart svensk vetenskap skapad för att stödja svensk politisk extremism.

Eftersom processen ännu inte inletts skulle jag om jag var politiker i landstingsfullmäktige först vilja ta ställning om man kan sluta upp bakom Karin Standberg-Nöjd. Jag har mycket välrenommerade vetenskapliga personer som vittnen till stöd för min hållning.

En ideologisk skolning för 50 miljoner kronor av 3 000 landstingsanställda med uppgift att sprida ett politiskt extremistiskt budskap ut till 130 000 jämtar. Det bör inte sopas under mattan utav Robert Uitto. Ett politiskt mandat från jämtarna att låta sig politiskt skolas av landstinget har aldrig utgetts.

Carl Festin
Torvalla

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel