Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två hälsocentraler tvingas stänga redan i juni

/

Nu börjar de ansvariga för primärvården i Östersund att se konsekvenserna av ett stafettläkarstopp.

Redan i början av juni kommer hälsocentralerna på Frösön och Zätagränd att stänga för läkarbesök.

Annons

Dessutom är det hög risk att sjukhusets primärvårdsjour inte kommer att kunna bemannas.

Det kom fram när primärvårdschefen Olle Christmansson och Anne-Marie Johansson (S), som är politiskt ansvarig för primärvården, chattade med LT:s läsare under fredagens eftermiddag.

– Dessutom blir det tomt i Torvalla, men eftersom den hälsocentralen är en filial till Brunflo kommer patienterna i första hand att hänvisas dit, säger Olle Christmansson.

Han slår även fast att det kommer att bli en ojämlik vård i länet och han tar Myrvikens hälsocentral som ett exempel på där det är fullbemannat med läkare.

– Vi kommer inte heller att klara vårdgarantin trots att det är ett lagkrav. jag tror inte heller att befolkningen i Östersund riktigt har förstått vidden av vad beslutet om ett stafettläkarstopp innebär, de kommer att märka det först till sommaren, säger Olle Christmansson.

Trots den tuffa situation som faktiskt råder inom primärvården så ställde läsarna snälla frågor på chatten.

Några frågor och svar kan ni ta del av här intill.

Kommentar från Guest:

Är det inte billigare att bara ha en HC i Östersund?

Ann-Marie Johansson:

Hälsocentraler kan inte bli för stora, efter att ha uppnått en viss storlek tjänara man inget på att de blir större. Man kan inte samordna hur stort som helst.

Olle Christmansson:

Den bedömning vi gjort är att en central i nuläget inte blir optimal. Risken är att stordrift begränsar kvalitetsarbeten.

Kommentar från liberal:

Finns det ekonomiska beräkningar på detta förlag ut koncernperspektiv och inte bara primärvårdsperspektiv?

Olle Christmansson:

Ja, en bättre samordnad primärvård ger mindre kostnader vid den specialiserade vården och även en större möjlighet till teknikutnyttjande.

Kommentar från Sandra:

Hur ska ni lösa läkarbemanningen om ni inte får ta in stafettläkare? Kommer det att vara läkarlöst på vissa hälsocentraler?

Ann-Marie Johansson:

Vid landstingsstyrelsen i slutet av maj kommer vi politiker att få helhetsperspektivet av en samordning av Torvalla och Odensala.

Olle Christmansson:

Det är stor risk att någon central blir läkarlös. Torvalla ser ut att vara utan läkare från och med hösten. Under perioder i sommaren är det flera hälsocentraler som bara har en läkare.

Ann-Marie Johansson:

Patienterna kommer att bli hänvisade till annan än sin vanliga hälsocentral när det saknas läkare.

Kommentar från Guest:

Vilken långsiktig konkret strategi har landstinget? Nu verkar det mesta ske i panik.

Olle Christmansson:

Primärvårdens strategi är att genom rekrytera yngre läkare in i systemet samt att jobba med utvecklade arbetsmetoder för att inte behöva nyttja bemanningsföretag.

Ann-Marie Johansson:

Vi har en jättebesvärlig ekonomisk situation i landstinget så vi måste ta en del kortsiktiga beslut som ger snabba kostnadsminskningar, men samtidigt klara av att jobba med en utveckling där vi använder vår personal och andra resurser på bästa sätt för patienterna.

Kommentar från Patient:

Allt mindre av läkarnas arbetstid är patienttid. Har minskat för varje år. Mycket av varje läkares arbetstid går till administration. Varför inte återbesätta de läkarsekreterare som rationaliserats bort. Det skulle landstinget tjäna på i slutänden?

Ann-Marie Johansson:

Socialstyrelsen kräver i dag många fler registreringar i olika kavlitetsregister, och de måste göras av läkare.

Olle Christmansson:

Fortfarande är det läkarsekreterare som skriver journaler m.m. Dock har administrationen ökat för läkare de senaste åren. Mitt mål är naturligtvis att vårdpersonal skall ha så mycket tid som möjligt för patientarbete.

Kommentar från stigan:

Varför kan ej läkarna gå upp i tjänstgöringstid och ersätta stafetter till viss del? De flesta jobbar ju deltid.

Olle Christmansson:

Många jobbar deltid. En del är relaterat till forskning och utbildning. Några av vanliga familjeskäl. Vi ser över och är restriktiva med tjänstledigheter

Ann-Marie Johansson:

Det är en del som våra chefer inom primärvården får titta över och se om det är möjligt. Orsaken till att man väljer att jobba deltid är olika. Vi försöker tex stimulera forskning.

Kommentar från Balkongståarn:

Hur mycket pengar till vården skulle en minskad politisk organisation ge? Har ni räknat på det?

Ann-Marie Johansson:

Jag har inte exakta beloppet på vad den politiska organisationen kostar i huvudet, men den summan skulle knappast räcka till att driva vården en vecka. Ca 10 miljoner om dagen kostar sjukvården i vårt län

Kommentar från John:

Jag tror jag sett uppgifter om att läkare i Jämtland har färre patienter än övriga Sverige, stämmer verkligen det?

Olle Christmansson:

Det ligger i sakens natur att vi i ett glesbygdslän har färre besök än i storstäder. Inte minst om patienten åkt en bra bit till sin HC, där det då blir en något utförligare undersökning. Vi har ca 600 000 läkarkontakter/år i jämtland där en del är via telefon.

Kommentar från Kajsa:

Hur kommer det sig att just Jämtland, östersund i det här fallet, har så attans svårt att få primärvården att funka?

Ann-Marie Johansson:

Det du sett är en undersökning som Läkarförbundet gjort. Vi håller på att analysera hur man mätt. Eftersom vi även använder mest stafetter i landet så blev jag lite förvånad. Det kan vara så att vi också gör mer på våra hälsocentraler, särskilt de som ligger långt från Östersund o sjukhuset.

Ann-Marie Johansson:

Vi har brist på fast anställda läkare men annars fungerar den bra. Vi ligger i topp i Sverige enligt den nationella patientenkäten.

Olle Christmansson:

Primärvården fungerar mycket bra i Jämtland. Vi ligger i absolut Sverigetopp i patientenkät. Vi toppar även en hel del kvalitetsarbeten. Vi är bäst i Sverige på antibiotikaförskrivning. Däremot delar vi problemet med många att inte ha fasta läkare överallt.

Kommentar från Torvallabo:

Hej. Jag har hört talas om att det finns planer på en stor superhälsocentral Östersund. Jag tror att det kan vara en bra idé och föredrar det före en sammanslagning av Torvalla och Odensala. Hur avlägset är en sådan lösning? Jag undrar också hur stor roll cheferna för de enskilda Hälsocentralerna spelar för resultatet för den produkt som man skall producera? man inser ju lätt att läkare och sköterskor är viktiga för vården. Men hur viktigt är det med bra och kompetent ledning? Vad bör man kunna som chef/ledare för en hälsocentral? Vilka meriter bör man ha och vilka färdigheter bör man besitta?

Ann-Marie Johansson:

I den utredning som gjorts om strukturen på primärvården i Östersund fanns ett scenario med endast en hälsocentral i Östersund. Jag tror det blir för stort, det blir som ett andra sjukhus. Däremot att vi samordnar så det blir färre än idag, kanske två och som ligger i delar, men helt borta ur diskussionerna är det inte.

Olle Christmansson:

Gällande ledarskap är att vara chef en funktion i sig. Att vara chef inom vården har förändrats mycket de senaste åren. I arbetet med utvecklad primärvård i Östersund har vi med ledarskapet som en viktig del. Jag ser tora fördelar i att ha med klinisk kompetens i chefsskapet. T.ex vid en större HC kan ett samledarskap där den ene är doktor var framgångsrikt. Många beslut handlar om kliniska resultat. En enda central finns fortfarande med i utredningen,men huvudspåret är något mindre centraler

Kommentar från Jens:

Hej! Låt säga att de nu anställda läkarna vid hälsocentralen i Torvalla lämnar sina arbeten, finns det då en risk att centralen står helt utan läkare till hösten?

Ann-Marie Johansson:

Ja, det gör det.

Kommentar från n´Anders:

För drygt två år sedan hade Torvalla hc fem fasta läkare samt en AT. Dessutom tog man alla kvotflyktingar i Östersund på deras första hälsoundersökning och hjälpte stundtals till i övriga länet. Detta utfördes av två läkare på deltid. Dvs sju läkare på olika deltid. Var gick det snett i planeringen? Ledarskapet?

Olle Christmansson:

Ja det gör det. Vi undersöker just nu möjligheten att fortsätta med en distriktsköterskemottagning där vi ev. kan ha läkare någon dag i veckan

Ann-Marie Johansson:

De två som jobbade med flyktingarna var en resurs för hela länet. Den har agts ner eftersom inte kommunerna vill dela finasieringen med landstinget.

Olle Christmansson:

2011 fanns det inte fem fasta läkare i Torvalla. Däremot slutade ett antal läkare under 2010 efter Jll omställningsarbete. Bl a där man ändrade antalet listade/läkare.

Kommentar från Fialisa:

Jag har tillhört Torvalla hc men bytte då jag under mina sju år inte fick träffa samma läkare mer än en gång. Stoppet för stafettläkare är ju bra, men hur ska vi patienter nu kunna få träffa läkare överhuvudtaget???

Olle Christmansson:

Ni hänvisas till en annan hälsocentral. I första hand Brunflo. Sedan finns det möjlighet att lista sig vid den hälsocentral man vill.

Ann-Marie Johansson:

Patienter som behöver träffa en läkare kommer att hänvisas till en hälsocentral där det finns läkare. Annan vårdpersonal kommer att få ta emot de som inte bedöms behöva träffa en läkare utan kan får behandling av distriktsskötersor eller sjukgymnaster tex.

Kommentar från stigan:

Varför vågar ej ledningen ställa högre krav på läkarna likväl som man ställer på övriga? Finns det osynlig hierarki där läkarna är skyddade?

Olle Christmansson:

Vid övriga HC inom Östersund finns det läkare. Det blir däremot under 2013 svårare att få träffa en distriktsläkare i tid

Ann-Marie Johansson:

Eftersom vi har brist på läkare så har de en stark ställning. En liten del av deras arbetsuppgifter kan tas över av andra men inte så stor del. Läkare riskerar inte att bli arbetslösa och kan därför ställa krav på sin arbetsgivare.

Olle Christmansson:

Det kan tyckas så, men vi ställer höga krav på läkare med såväl planerade mottagningar som jourverksamhet. Däremot jobbar vi med kapacitets och produktionsplanering, där andra yrkesgrupper tidigare träffar patienten. Allt behöver passera läkare

Kommentar från Pelle Kula:

Hur går man tillväga för att locka läkare till fasta tjänster? Det är väl ganska uppenbart att många läkare inte trivs här.

Ann-Marie Johansson:

Huvuddelen av våra läkare är fast anställda vi har ca 80 primärvårdsläkare, vakanta tjänster är ca 15.

Olle Christmansson:

Det har blivit starka reaktioner de senaste dagarna. Under min tid inom primärvården har jag uppfattningen att de allra flesta trivs bra. Vi har under 2012 haft stort intresse från yngre att bli ST(utbildningsläkare). Det skall vara bra förutsättningar att stanna. Lön är ofta i fokus, men det är andra faktorer som är viktigare. Fortbildning, arbetsmiljö m.m.

Kommentar från Sten:

Hej Ann-Marie! I Norge har staten tagit över vården. Det fungerar jättebra där. Varför är ni landstingspolitker så hårt emot det?

Ann-Marie Johansson:

Jag tycker det är bra med lokal politisk styrning av sjukvården. Dels så att vi kan anpassa lösningarna efter de lokala /regional förhållandena. Dels så att väljarna kan ha direktkontakt med oss politiker och ställa oss till svars. Jag tror också att det skulle vara längre till vård ute i länets glesaste delar. Vi ser ju hur staten räknar när det gäller väganslagen....

Kommentar från Anders:

Vare HC har sina egna rutiner och egna sätt att hantera patienter, personal, recept etc. Är inte det väldigt ineffektivt ? Varför har inte ni som "ägare" till alla HC i länet, styrt upp så att alla jobbar på samma sätt och har samma rutiner. Det skulle förutom en stor kostnadsbesparing, även innebära förenklingar för både patienter och personal. Har jag rätt eller fel? Om jag har rätt, varför tar ni inte tag i detta och styr upp hälsocentralerna?

Ann-Marie Johansson:

Primärvården jobbar just nu med det du föreslår, genom att träffas, jämföra varandras resultat och dela erfrenheter. Vi politiker är självklart intresserade av att vi har en likvärdig kvalité på vården över hela länet.

Olle Christmansson:

Du har helt rätt Anders. Vi håller på sedan en tid och jämför alla hälsocentraler i länet. Eftersom väldigt många hälsocentarler är framggångsrika inom olika områden , måste vi hjälpa varandra. Några lokala tillämpngar måste man ha, men en patient skall känna att det är samma förutsättningar oavsett vilken HC man kommer till.

Annons