Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Transporter A och O i glesbygd

I Länstidningen den 7 maj uttrycker representanter för näringslivet i norra Sverige en farhåga om att företagarfrågorna ska hamna i skymundan i valrörelsen. Jag kommer att göra allt vad jag kan de närmaste månaderna för att det inte ska bli så.

I dagarna besöker jag Sundsvall, Ragunda och Östersund. Syftet med besöket, som är ett led i att jag under våren reser till 42 orter i Sverige, är att lyfta frågan om förutsättningarna för företagande och entreprenörskap, och ta reda på vilka hinder och barriärer som står i vägen för att framtidens jobb ska kunna växa fram.

Förutsättningarna för en seriös och saklig debatt kring vilket vägval Sverige skall göra efter den 19 september har förbättras avsevärt efter det att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna slutligen presenterat en gemensam vision om hur de vill utveckla Sverige.

Väljarnas möjligheter att ställa de två huvudalternativen i svensk politik mot varandra är därmed bättre än på länge, och jag välkomnar en diskussion kring vilket alternativ som är bäst för ekonomin, jobben och företagandet.

För ett glestbygdslän som Jämtland riskerar vänsterpartiernas politik att slå särskilt hårt. Ett av de mer uppenbara hoten utgörs av förslaget om en kraftig höjning av bensinskatten, något som skulle försämra möjligheterna att leva, bo och driva företag på platser där avstånden är långa och alternativen till bilen få.

I ett vidsträckt och glest befolkat land som Sverige är vägtransporter en nödvändighet. Inte minst vår basindustri är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa och utvecklas. Därför utgör även den kilometerskatt som vänsterpartierna vill införa ett potentiellt dråpslag mot svensk industri, framför allt på landsbygden.

En förtida avveckling av kärnkraften är ett tredje exempel på hur de rödgrönas politik hotar svenska jobb – i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Återigen är det jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast.

I fråga efter fråga är det uppenbart att vänsterblocket vill ersätta arbetslinjen med en bidragslinje, något som riskerar att leda till ett jobbstopp. RUT- och ROT-avdragen skall avskaffas, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten återinföras, inkomstskatterna ska höjas och skatten för att anställa unga chockhöjas.

Då betydande delar av vänsterpartiernas satsningar därutöver saknar finansiering hotas den ordning och reda i statsfinanserna som vi slagit vakt om under finanskrisen. Detta riskerar att leda till stigande inflation och högre räntor.

Från Alliansens sida lovar vi som alternativ till vänsterns bidragslinje att fortsätta värna statsfinanserna, vi lovar att inte höja skatten för vanligt folk och vi lovar att fortsätta bedriva en tydlig jobbpolitik som värnar sysselsättningen i hela Sverige.

Goda förutsättningar för transporter, en trygg och långsiktig energiförsörjning och viktiga satsningar på utbildning och forskning är centrala beståndsdelar i den politik som vi tror krävs för att vi ska stå oss i den internationella konkurrensen, och för att vi ska få se fler människor som vågar starta företag, anställa och växa.

Ewa Björling

Handelsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel