Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tänk i tid – ett credo för den historiska kunskapen

Egentligen har hela hans yrkesmässiga liv präglats av hans historiska intresse och engagemang. Det har inte bara följt utan också drivit honom i hans roll som chef för Jamtli och Nordiska museet, som författare, debattör, forskare och idégivare till flera stora museiprojekt.

Nu har Sten Rentzhog också samlat sitt yrkeslivs tankar kring, idéer om och erfarenheter av historia i en bokvolym, som fått den lätt uppfordrande titeln Tänk i tid med underrubriken Se framåt genom att blicka bakåt.

Under det senaste decenniet har vi ju sett en hel bokflod välla fram med historiska romaner, populärvetenskaplig historia och även tyngre fackhistoriska verk, som det verkar finnas ett växande intresse för. Men ingen har gjort sig mödan att försöka förklara nyttan med historia. Möjligen är Sten Rentzhog den förste som gett sig i kast med att på ett lättfattligt sätt försöka tydliggöra historiens betydelse för var och en av oss, varför det är så viktigt med historiekunskaper och på vilket sätt historia kan ge hopp, inspiration och handlingskraft, för att inte säga praktisk nytta.

Med historia avser Rentzhog inte bara läroämnet historia, utan all slags kunskap om det förgångna. Kunskap om det förflutna underlättar vårt liv oavsett vad vi sysslar med, menar han. Vi får lättare att bedöma och hantera nya situationer, välja mellan olika handlingsalternativ, förutse konsekvenser och sätta upp rimliga mål.

Men Rentzhog vet förstås att många sitter fast i nuets tankevärld och att det förflutna kan kännas långt borta.Utvecklingen går idag så snabbt att vi blir ögonblickets och händelsernas fångar i något som han kallar Nuets Hybris. Rentzhog menar, att nu-fixeringen rent av kan bli farlig när den får oss att blunda för följderna av våra beslut.

Med kunskap om det förflutna däremot kan vi se oss själva i ett större sammanhang. Vi övertygas om att saker går att påverka och att ansträngningar lönar sig.

När Sten Rentzhog propagerar för ökade historiska kunskaper är det med en smittande entusiasm. Med närmast aforistiskt välformulerade slagord vill han övertyga sina läsare om vikten av historisk kunskap. Här ett par exempel:

Historien befriar oss från nuets bojor.

Att avstå från kunskap om vad som hänt före vår egen tid är partiell minnesförlust, en onödig amputering av vår tankeförmåga.

Grundläggande är, menar Rentzhog, att inte se historien bara som ett kunskapsämne, utan som ett sätt att förbättra vår tankeförmåga.

Sten Rentzhogs Tänk i tid är en livsfilosofisk bok om det förflutna, nuet och framtiden, som formar sig till ett enda stort credo för den historiska kunskapen.

LO Rindberg