Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta psykisk ohälsa på allvar

Alltför många chefer har låg kunskap om och problematiska attityder till psykisk ohälsa. Attityderna riskerar leda till att människor diskrimineras och att arbetsplatser står dåligt rustade för att förebygga och agera vid psykisk ohälsa. Kompetensen måste nu höjas kring en av vår tids största välfärdsutmaningar.

I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är vanligare än vad många tror och dessutom är det i dag den främsta orsaken till sjukskrivning. OECD uppskattar kostnaderna för den psykiska ohälsan, i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg, till över 70 miljarder kronor om året i Sverige. Adderas de mänskliga kostnaderna står vi inför en av vår tids stora utmaningar.

Psykisk ohälsa är en angelägenhet för arbetslivet, och i synnerhet för chefer. Dels är sjukskrivningar kostsamt, dels får chefers förhållningssätt till psykisk ohälsa stora konsekvenser för den enskilde och samhället i stort. Chefer påverkar starkt hur psykisk ohälsa hanteras på den enskilda arbetsplatsen och avgör oftast vem som anställs. Därmed påverkar chefer vilka personer som är välkomna på arbetsmarknaden i stort.

Problemet är att alltför många chefer har begränsade kunskaper om psykisk ohälsa. Ett stort antal chefer är inte medvetna om hur vanligt psykisk ohälsa är och att det angår vem som helst. Nya siffror ur vår befolkningsundersökning där över 2000 personer ingår visar att bland 400 chefer med personalansvar så tror över hälften att färre än tio procent av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under hela sitt yrkesliv. Den verkliga siffran är betydligt högre: ungefär en miljon svenskar i arbetsför ålder – nästan 20 procent av arbetskraften – per år.

Ett större problem är de attityder som träder fram i studien. En dryg fjärdedel av de chefer som tagit ställning vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Mer än var tredje anser att en organisation tar en avsevärd risk när den anställer personer med psykisk ohälsa på positioner med kundkontakter eller andra offentliga roller. Nära var fjärde betvivlar påståendet att de flesta med psykiska problem vill ha ett lönearbete och en lika stor andel kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom. Sammantaget pekar undersökningen på att det finns ett stort behov av att höja kunskaperna och förändra attityderna bland landets chefer.

Trots att kunskap och verktyg finns på plats har chefer på olika nivåer helt enkelt valt att blunda för psykisk ohälsa. Chefers bristande intresse och attityder bidrar till att utestänga personer med psykisk ohälsa samt att arbetsplatser står sämre rustade för att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa.

Förutom en höjning av kompetensen kring psykisk ohälsa bland chefer, endast hälften upplever att de har goda kunskaper i dag, behövs också proaktiva insatser på alla arbetsplatser. Det kan handla om att stärka medarbetares inflytande eller att skapa strukturer för ett öppet samtalsklimat. Insatser som visat sig bidra till att främja hälsan och underlätta vägen tillbaka för sjukskrivna. Det kräver ett systematiskt arbete som idag saknas på många håll och att arbetsgivare ger sina chefer förutsättningarna att vara bra chefer.

Vi vill uppmana alla chefer på olika nivåer att ta psykisk hälsa och ohälsa på större allvar. Psykisk ohälsa är en del av arbetslivet och chefer spelar en nyckelroll för att se till att både fler kan stanna kvar och komma in i arbete.

Rickard Bracken

Projektledare på Hjärnkoll

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel