Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta ert ansvar, Norrtåg

Öppet brev från fackförbundet Seko till ansvariga landstingspolitiker. Den svenska järnvägstrafiken har i allt högre grad privatiserats. Kollektivtrafiklagen innebär fritt tillträde för marknaden till de ekonomiskt lönsamma sträckorna. Samtidigt ska regionala kollektivtrafikmyndigheter trafikera de sträckor som är samhällsnödvändiga. Vanligtvis upphandlas trafiken så att lägst bjudande operatör vinner kontraktet. Så blev fallet när länsstyrelserna i de fyra nordliga länen, genom sitt bolag Norrtåg, lade ut den regionala trafiken till Botniatåg. En ny upphandling ska nu göras till 2016.

Sekos medlemmar inom spårtrafiken vittnar allmänt om en otrygg vardag sedan avregleringen och anbudsupphandlingarna infördes. För varje ny upphandling riskerar anställda i tågbolag och dess underentreprenörer att få söka om sitt eget arbete, ofta till sämre villkor än innan. Det kan innebära lägre lön, deltidsanställningar, förlorade semesterdagar, delade turer eller i värsta fall – inget arbete alls.

Sekos rapport, Spårlöst försvunna rättigheter, visar att myndigheter som upphandlar kollektivtrafik kan ställa krav på så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att politikerna lokalt garanterar att personalen ska få följa med sina jobb till den nya arbetsgivaren, utan att få sämre arbetsvillkor. De kan också ställa krav på att företagen ska erbjuda villkor som stämmer överens med gällande kollektivavtal. Annars finns det en risk att operatörerna konkurrerar mot varandra genom att sänka anställdas villkor och löner.

Tyvärr visar Sekos studie att de svenska upphandlingarna av spårtrafik, i jämförelse med till exempel Tyskland, fungerar osedvanligt dåligt ur de anställdas perspektiv. Vår rapport visar att i 16 av 21 fall har Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter varken ställt krav på verksamhetsövergång eller bibehållna villkor.

Andra viktiga krav såsom meddelarfrihet och huvudentreprenörsansvar ställs heller inte av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna idag. Detta leder till en försämrad kollektivtrafik med större risk för olyckor eftersom personalen till exempel får svårt att anmäla brister i tågsystemet.

Sekos studie visar också tyvärr att Norrtåg AB är en av de sämsta i klassen. I den upphandling som granskats har Norrtåg AB varken ställt krav på verksamhetsövergång, meddelarfrihet, huvudentreprenörsansvar eller respekterade villkor enligt gällande kollektivavtal. Det är oerhört tråkigt att se en myndighet negligera något som för dem är små åtgärder, men som kan få enorma konsekvenser för anställd personal och i vidare mening också för resenärer.

Seko kräver nu att politikerna i Norrland – Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län - tar sitt ansvar i framtida upphandlingar och inte tillåter besparingar som sker på personalens bekostnad. I rapporten Spårlöst försvunna rättigheter finns den nödvändiga kunskap och vägledning som behövs för att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i framtiden ska kunna tillmötesgå kravet.

Vi vill med detta brev uppmana er att i kommande upphandlingsarbete inte anta lägsta möjliga anbud med medföljande dumpning av arbetsvillkor, utan i stället ställa krav på verksamhetsövergång, bevarade kollektivavtal och meddelarskydd. Försämrade villkor för personal bidrar inte till bra järnvägstrafik.

Christina Viberg och Lars-Olof Norberg, Seko Botniatåg

Åke Sandberg, Seko SJ Norrlandståg

Magnus Lemon, Seko Trafik Västernorrland (anställda vid SJ AB)

Åke Johansson, Seko Mellannorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel