Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta efter norsk regionalpolitik

Sveriges befolkning har vuxit från sju miljoner 1950 till närmare 9,5 miljoner i dag, med över 30 procent. Samtidigt har stora befolkningsomflyttningar skett inom landet. Medan Stockholms län ökat sin befolkning med 80 procent och Uppsala län med 112 procent har invånarantalet i Jämtlands län minskat med över 20 procent.

Denna utveckling ger regionerna olika förutsättningar för utveckling. För att Jämtlands län, som har en åldrande befolkning, inte ska dräneras ytterligare krävs en omfattande inflyttning. De demografiska skadorna behöver repareras.

Statens uppgift är att ge de olika regionerna likvärdiga förutsättningar. Med en offensiv decentralistisk politik kan Jämtland och inlandet få den injektion som behövs för att regionens fördelar i form av gott om plats för fler och en god livsmiljö ska kunna tas till vara.

Inlandsinnovation AB är ett viktigt första steg.

Men det krävs mer och då kan norsk distriktspolitik tjäna som inspirationskälla. Erfarenheterna från Norge visar att det är möjligt att ge alla delar av ett land någorlunda likvärdiga förutsättningar. Jag vill lyfta fram de två viktigaste delarna i den norska politiken – som snarast bör överföras till Sverige:

Differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt! Sänkta arbetsgivaravgifter ger företag och kommuner i glest befolkade områden likvärdiga förutsättningar med mer tätbefolkade regioner. I Norge kan ett bageri på fjället i Lierne framgångsrikt konkurrera med bagerier i Oslo.

Återför vattenkraftsmedel! De kommuner och bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen bör få del av de värden som genereras. Det handlar om rättfärdig fördelning. Fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (liksom vindkraftsanläggningar) bör överföras från staten till kommunerna. I år tar statskassan in mer än en halv miljard kronor enbart från Jämtlands län.

Dessa åtgärder skulle drastiskt förbättra förutsättningarna för norra Sverige. I stället för att enbart lita till utjämningssystemet skulle denna glesbefolkade del av landet kunna utgå från lokalt genererade resurser. Dagens närmast koloniala system skulle äntligen brytas. Andra åtgärder för att åstadkomma en balanserad regional utveckling är omlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet, upprustning av vägar och järnvägar, utbyggnad av bredbands- och mobiltäckning för tillgång till modern kommunikationsteknik överallt och åtgärder för att garantera en fungerande samhällsservice.

En offensiv regional utvecklingspolitik kan ge hela vårt vidsträckta land förutsättningar att växa. Det gynnar alla regioner, Stockholm likaväl som Jämtland.

Låt oss satsa på en distriktspolitik efter förebild från grannarna i väster. Erfarenheterna från Norge visar att det är möjligt att ta hela landet i bruk.

Håkan Larsson

Ordförande för Centerpartiet i Krokom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel