Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta ansvar för jobb, välfärd och klimat!

Regeringen la nyligen fram ett förslag som gör det möjligt att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer med nya effektivare och säkrare reaktorer.

Att regeringen lyckats enas och ställt sig bakom kärnkraft som en del av energimixen visar på ett starkt politiskt ledarskap och ansvarstagande. Det är nu viktigt att även Jämtlands riksdagsledamöter tar sitt ansvar för jobb, välfärd och klimat förpassar mer än 30 års låsningar inom energipolitiken till historien.

Det borde vara möjligt att skapa en bred politisk enighet kring regeringens förslag om att ersätta de befintliga reaktorerna och samtidigt investera kraftfullt i andra energislag. Det är inte en utbyggd kärnkraft som föreslås, utan en möjlighet att skapa en energimix som värnar både klimatet och industrins framtid.

Sveriges basindustrier menar att den ibland onyanserade energidebatten bör ersättas av en mer rationell diskussion om sakfrågan: Hur ska vi klara att säkra både framtidens jobb och välfärd och samtidigt ta oss an klimathotet?

Svaret på den frågan entydigt vi har inte råd att avstå från att utveckla alla koldioxidfria energislag. Faktum är att vatten- och kärnkraft i dag är de enda tillgängliga tekniker för att skapa koldioxidfri el till konkurrenskraftiga priser.

Vindkraft och bioenergi har potential och är viktiga komplement, men kommer inte att kunna täcka framtidens ökande energibehov. På sikt kommer andra energislag bli aktuella, men dessa tar tid att utveckla och det går inte att dröja med att planera för framtidens energibehov.

Situationen är brådskande, dels för att koldioxidutsläppen ännu ökar, dels för att investeringar i ny energiproduktion tar tid och den tekniska livslängden för de nuvarande reaktorerna bedöms vara till ända omkring år 2020. Den svenska basindustrin står även inför stora nyinvesteringsbehov och var investeringarna hamnar avgör var framtidens jobb skapas.

Det förslag som nu ligger på riksdagens bord har dessutom stöd av en majoritet av svenska folket enligt en ny SIFO-undersökning.  30 procent vill använda kärnkraften och efter hand förnya befintliga reaktorer men inte bygga fler. 22 procent vill använda kärnkraften och satsa på fler reaktorer i framtiden. 37 procent vill fortsätta använda kärnraftsreaktorerna tills de tjänat ut. Bara 8 procent vill avveckla kärnkraften snarast. 61 procent instämmer i ganska eller mycket stor utsträckning i påståendet att om Sverige ska klara klimathotet måste all koldioxidfri elproduktion utvecklas inklusive kärnkraften. 63 procent tror att elbrist hotar om kärnkraften avvecklas.

Undersökningen visar att det finns ett starkt opinionsmässigt stöd för en politik som möter klimathotet med en samhällsekonomiskt rationell energimix. Svenska folket inser att Sverige måste klara både jobbkris och klimathot. Nu återstår det att även Jämtlands riksdagsledamöter ansluter sig till basindustrins och en majoritet av medborgarnas syn på energiförsörjningen. Energifrågan är för viktig för Jämtlands och Sveriges framtid för att reduceras till ett partipolitiskt slagträ i valrörelsen. Dags att ta ert ansvar!

Kenneth Eriksson

Ordförande SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) basindustrins energisamarbete

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel