Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sveaskog på väg att förstöra sitt anseende

Sedan en tid tillbaka pågår en ganska högröstad diskussion om hur Sveaskog hanterar sina arrendeområden för älg- och småviltjakt. Sedan vi getts tillfälle ta del av ett antal förslag till arrendeavtal för jakten, börjar vi också ifrågasätta bolagets policy i jakt- och viltvårdsfrågor.

I det fortsatta, när vi skriver om Sveaskog eller bolaget, så menar vi den som formellt är ansvarig för upplåtelseverksamheten, nämligen Sveaskog Naturupplevelser AB.

Sveaskog är den utan jämförelse största skogs- och markägaren i Sverige. Bolaget har enligt vår mening ett alldeles särskilt ansvar för att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Bolaget har nu utmärkt sig genom att försöka påtvinga ett stort antal jaktlag och viltvårdsområden nya jaktarrendeavtal med fördubblade, ja ibland tredubblade arrendeavgifter. Av de jämförelser som vi fått ta del av, så framgår det klart och tydligt att Sveaskog blir klart prisledande ifråga om jaktarrenden.

Ansvariga för jaktupplåtelserna försvarar sig säkert med att upplåtelserna ska ske på marknadsmässiga villkor. Om något jaktlag skulle vägra skriva under presenterat avtal, så står det enligt bolagets uppfattning hur många som helst på kö för att avlösa jaktlag och jägare som kanske jagat på området i decennier, svarat för bl and a nnat viltvårdsåtgärder på ideell basis och vårdat viltet och skogen på ett föredömligt sätt.

Man kan få intrycket att marknadsmässigt och kommersiellt är maximalt uttag av ersättning utan hänsynstagande till andra viktiga faktorer, både historiska och framtidsinriktade och därtill sociala.

Det är inte särskilt svårt att inse att bolaget kommer att hamna i vanrykte sett också ur ett etiskt och socialt perspektiv. Agerandet skapar en synnerligen negativ syn på bolaget och kommer med stor sannolikhet också att spilla över på andra verksamheter som kanske mera betraktas som skogskoncernens kärnverksamhet.

Vi kan inte annat än beklaga Sveaskogs inskränkta syn på hur dessa frågor ska hanteras. Bolagets agerande kommer med stor sannolikhet att påtagligt skada dess hitintills goda renommé och både kortsiktigt och även på lång sikt innebära minskat förtroende för bolaget och dess verksamhet.

Koncernledningen borde ha ingripit i dotterbolagets handfallna sätt att sköta upplåtelseverksamheten. Frågan är enligt vår mening av den digniteten att den till och med borde ha varit föremål för styrelsebehandling i Sveaskog AB.

För att föregripa eventuella hänvisningar till ägardirektiv eller andra av ägaren – staten – utfärdade anvisningar vill vi bestämt hävda att dessa ger mer än tillräckligt utrymme för att hantera upplåtelsefrågorna mera professionellt och humant än vad som nu sker.

Marknadskännedom och varumärkeskunnande tycks i detta fall vara en främmande materia för den som i detta fall respresenterar fastighetsägaren, nämligen Sveaskog Naturupplevelser AB.

Bolagets agerande är inte bara svårförståeligt och oklokt, det är rent ut sagt förödande! Vi har av tidigare erfarenheter och diskussioner med Sveaskog AB:s främsta företrädare fått ett mycket positivt intryck av bolagets verksamhet och vi har känt mycket stort förtroende för Sveaskog AB och dess ledning, men det agerande som vi berört här ovan, gör oss mycket betänkta och bekymrade och ger oss dessvärre anledning att ompröva denna vår inställning.

Den insändare som några av oss kunde ta del av som var införd i bl and andr a Västerbottens Folkblad, undertecknad av upplåtelseansvarig i Sveaskog, stärker intrycket av att Sveaskog totalt struntar i sina egna etiska och sociala förhållningssätt. Ansvariga anser älgjakten som ren hobbyverksamhet och vill man inte betala vad som begärs så får man skylla sig själv.

Älgen, ett vilt som engagerar riksdag, regering och ett flertal myndigheter nationellt och regionalt, betraktas av Sveaskog som ren hobbyverksamhet?!

Hur sen förvaltningen av älgstamman ska ske bland annat med sikte på älgtillgång och betesskador tycks inte oroa Sveaskog det allra minsta. Hur långt har Sveaskog kommit ifrån verkligheten när man beter sig och uttrycker sig som man nu gör?

K G Abramsson, Helen Pettersson, Lars U Granberg, Karin Åström, Gunnar Sandberg, Marie Nordén

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från de nordligaste länen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel