Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studie om äldreboende kritiseras

/
  • Marta Szebehely tycker inte att forskningsstudien kring de båda äldreboendena i Torvalla har särskilt hög trovärdighet.

Studien om äldreboendet på Skogsbruksvägen i Torvalla kritiseras av ledande forskare.
– Om jag var Östersunds kommun skulle jag känna mig lurad, säger professor Marta Szebehely.

Annons

I början av 2013 öppnade två identiska äldreboenden på Skogsbruksvägen i Torvalla. Det speciella med boendena var att kommunen hade beslutat att det ena skulle drivas i kommunal regi medan det andra skulle drivas av ett privat vårdföretag.

I samband med öppnandet inleddes även en unik forskningsstudie som skulle undersöka vilka eventuella skillnader som uppstod mellan de båda identiska boendena. Det vill säga om det ur olika perspektiv var bättre eller sämre för kommunen att låta ett privat företag sköta äldreomsorgen.

Läs mer: Invigning av nytt äldreboende

Slutrapporten presenterades för ungefär ett halvår sedan och visade att det på många punkter inte fanns några dramatiska skillnader mellan de båda boendena. Däremot lyckades det privata företaget driva sitt äldreboende med betydligt lägre kostnader, bland annat genom att ha lägre kostnader för personal.

Efter att rapporten släpptes har politiker och aktörer inom den privata vårdsektorn hänvisat till studien som ett stöd för åsikten att äldrevård i privat regi har likvärdig kvalitet till en lägre kostnad.

Men det är just de slutsatserna som en av Sveriges ledande forskare på området tycker är problematiska. Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och har i mer än 30 år bedrivit forskning i ämnet. Enligt henne har studien så många brister att den i princip är värdelös när det handlar om att dra generella slutsatser.

– Det blir problematiskt när man utifrån den här studien försöker dra generella slutsatser om det är bättre eller sämre med privat regi av äldreboenden. Jag menar att det inte går att dra sådana slutsatser, säger hon.

Marta Szebehely nämner flera saker som gör att hon är kritisk till rapporten. Bland annat att det privata vårdföretaget Vardaga, som driver det ena äldreboendet, i just det här fallet valde att avstå från vinst från verksamheten.

– När de fick chansen att driva det här hemmet och delta i den här studien lade de sina vinstintressen åt sidan och då blir det ju helt andra förutsättningar än normalt.

Marta Szebehely konstaterar att Vardaga och vårdbranschen naturligtvis hade mycket att vinna på få ett så bra resultat som möjligt i slutrapporten. Men hon undrar om den som beställt forskningsstudien, Östersunds kommun, är lika nöjd.

Det hon tänker på är att företaget som utförde studien, Nordic healthcare group, NHG, tidigare har samverkat med Vardaga. Bara en kort tid innan studien i Östersund skulle påbörjas gick bolagets vd ut i en debattartikel tillsammans med branschorganisationen Vårdföretagarna och Vardaga, som på den tiden hette Carema.

– Det minskar ju trovärdigheten ganska kraftigt om ett konsultföretag så tydligt tar ställning för en av de parter man ska undersöka. Östersunds kommun har väl upphandlat den här studien i tron att det var ett opartiskt konsultföretag med koppling till Karolinska institutet.

Det har senare kommit fram att konsultföretaget NHG spridit information som kunnat tolkas som om den ansvarige forskaren Fredrik Eklund har varit anställd vid Karolinska institutet. Något som Karolinska institutet tydligt har tagit avstånd ifrån.

Annons