Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftspark fick klartecken

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län gav på onsdagen klartecken för byggande av 50 vindsnurror i SCA:s och norska Statkrafts, SSVA:s, vindkraftpark i Stamåsen i landet mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.

Annons

Stamåsenområdet används som vinterbete för ren.

– Det här är dock inte ett område som sametinget pekat ut som riksintressant även om motsättningarna är desamma som i andra områden, säger delegationens ordförande Lars Nyberg, Härnösand.

Delegationen konstaterar att Jiingevaerie sameby har presenterat utredningar där man funnit att det är problematiskt att kombinera av människan byggda anläggningar och renar.

Samebyn hänvisar till en utredning kanadensisk utredning kring karibon och olje- och gasledningar.

Miljöprövningsdelegationen har studerat den utredningen och jämfört med de utredningar som SSVA har presenterat varvid delegationen funnit att situationerna inte är jämförbara.

– Kalfjäll och tundra med helt öppna landskap är inte jämförbara med skogsbeväxta områden, säger Nyberg.

– Vi tycker inte heller att den vilda karibon och vår halvtama ren är jämförbara.

– Vi gör bedömningen att verksamheterna går att förena.

Tillåtligheten att bygga är kopplat med en hel del villkor i anslutning till rennäringen.

Sålunda har man bestämt att arbetet i parkerna skall vara tidsanpassade så att rennäringen störs så lite som möjligt, det vill säga det skall främst byggas sommartid.

Delegationen går med på att det finns lite erfarenhet hur vindkraft, främst i större parker, påverkar rennäringen.

Delegationen åläggs att under de kommande fem åren tillsammans med samebyar och tillsynsmyndigheter noga kartlägga vilken påverkan vindkraften har på rennäringen.

Om fem år skall man återkomma om det finns önskemål/behov av ytterligare villkor.

I frågan om kompensation till rennäringen handlar det i det nu aktuella utslaget inte om kontant betalning utan mera om vilka åtgärder som krävs för att underlätta för rennäringen.

– Om det handlar om skadestånd blir det en fråga för domstol, förklarar Nyberg.

Miljöprövningsdelegationen ger SSVA tre år för att börja bygga.

Övriga berörda remissinstanser har giv it sina klartecken till byggande.

Detta att jämföras med de sju år som SSVA önskat.

Det tagna beslutet kan överklagas till miljödomstolen.

Beslut om tillåtlighet att bygga de övriga av SSVA:s parker, sammanlagt 450 verk, väntas komma före jul.

Annons