Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strid om bantad fiskodling avgörs i miljödomstolen

Bantningen av den planerade fiskodlingen av röding i Ströms Vattudal överklagas till miljödomstolen.

Annons

Strömsunds kommun, som driver frågan, överklagar sedan länsstyrelsen sagt nej till en årlig produktion av 3 200 ton fisk. Länsstyrelsen har beviljat halva mängden.

Länsstyrelsen och Strömsunds kommun har olika uppfattningar om hur mycket fisk som kan tas ut i den planerade fiskodlingen vid Dragan (Linjeviken och Postviken).

I argumentet bakom beslutet att banta fiskodlingen anger länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att Ströms Vattudal, inklusive Dragan, är ett naturligt näringsfattigt fjällvatten.

– Enligt kommunens uppfattning är detta en felaktig bedömning av Vattudalens och Dragans status. Det riskerar att lägga onödiga hinder för en positiv och hållbar utveckling i området, skriver kommunalrådet Karin Stierna i överklagan.

Fiskesatsningen drivs av Vattudalens Fisk AB där Sten-Åke Carlsson är vd. Som LT tidigare skrivit är han kritisk till länsstyrelsens halvering och bedömer att det passar mycket bra att odla mycket fisk i området.

Ursprungsplanerna omfattar en odling och ett fiskslakteri med investeringar för 35 miljoner kronor och 30 anställda.

Resultat av provtagningar visar att det råder allvarlig näringsbrist i visa delar av Ströms Vattudal.

De miljömässiga förutsättningarna fokuserades delvis på vilket odlingsutrymme som finns, kopplat till närsaltsbelastning av främst fosfor.

I överklagan konstaterar kommunen att den naturliga fosforhalten i Dragan torde vara nära gränsen för extremt näringsfattigt. Enligt kommunen talar det för att ett betydande närsaltsutrymme kan användas för verksamheter som innebär ökad fosforbelastning, som fiskodling.

– Beräkningar visar att även mycket storskalig satsning på fiskodling endast marginellt skulle påverka fosforkoncentrationen i Dragan, enligt Karin Stierna.

Länsstyrelsen anser att tillståndet bör begränsas, med hänsyn till miljökvalitetsmål och försiktighetsprincipen.

Men enligt Karin Stierna talar fakta emot att miljökvalitetsmålen påverkas negativt.

För några år sedan gjorde länsstyrelsen och Strömsunds kommun en utredning. Den visar på stora möjligheter till industriell kassodling av fisk för att utveckla kommunens näringsliv. De allra bästa förutsättningarna föreligger i Ströms Vattudal.

Annons