Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljardsatsning på vindkraft kan tvingas avbrytas

/
  • Statkrafts svenska vattenkraftsverksamhets vd Per Nordlund, hans kollega på vindsidan, Leif Wernmark, och chefen för Statkrafts vattenkrafts produktionschef Mikael Lindström i den driftcentral i Sollefteå som enligt planerna skall hantera den vindkraftselektricitet som skall hämtas från SCA/Statkrafts vindkraftsparker i vårt län, om dessa får byggas, vill säga.
Från den här centralen styrs 25 vattenkraftverk i norra Sverige.

På en frustrationspräglad presskonferens i svenska Statkrafts Sollefteåkontor på tisdagen presenterades det uppkomna låsta läget kring Statkrafts och SCA:s vindkraftssatsning i Bräcke, Ragunda, Strömsunds och Sollefteå kommuner.

Annons

LT har rapporterat om hur rennäringen överklagat bygglovet för samtliga sex av Statkraft SCA Vind AB:s, SSVAB, planerade vindparker till miljödomstolen.

På tisdagen kompletterades informationen med att även de sökta så kallade verkställighetsförordnandena nu överklagats. Ett sådant förordnande innebär att man tillåts kan sätta igång arbetet med till exempel vägbyggen redan innan alla klartecken är på plats.

– Vi hade fått förordnande för samtliga parker, men nu stoppas våra planer att i förväg sätta igång med byggande av vägar och fundament, säger projektledaren, Statkrafts Jakob Norström.

– Om det vill sig illa kanske vi inte får vidta några som helst åtgärder före 2012. Och vill det sig riktigt illa kan hela det 20 investeringsmiljarder stora projektet, landets största i sitt slag – 450 snurror med en sammanlagd effekt av 1 140 MW – komma att stoppas.

För att ge eftertryck åt sin uppfattning om överklagandena redogjordes på tisdagen bland annat för den sysselsättningseffekt som projektet skulle kunna generera.

– Vi räknar med 2 000–3 500 årsverk under byggtiden, varav en tredjedel kommer att vara lokalt upphandlade.

När parkerna är på plats beräknar SSVAB att 45–50 fast anställda skall vara engagerade.

– Många kommer att bli lokalt anställda med åtföljande kringeffekter av olika slag.

– Utifrån erfarenheter i Norge genereras 1–2 tjänster per anställd i parkerna.

SSVAB hade hoppats kunna ta ett investeringsbeslut i slutet av 2009.

– Som det ser ut nu blir det knappast något investeringsbeslut före hösten.

– Den planerade byggstarten kommer att försenas, och vi kan i dag inte ha en aning om hur länge den dröjer. Frågan är om vi över huvud taget får bygga…

SSVAB har fått signaler om att en handläggning i miljödomstolen kan ta 6-12 månader.

Om miljödomstolens dom överklagas till miljööverdomstolen och miljööverdomstolen tar upp fallet kan handläggningen ta ytterligare 6-12 månader.

– Vi hade i vår ursprungliga planläggning tänkt att de första turbinerna skall vara i drift under 2011.

Ragunda och Strömsunds kommuner har lämnat in överklaganden av fem parker i projektet.

Saken har gällt det blinkande varningsljus som krävs på kraftverken.

Enligt projektledningen är det få politiker som sett hur varningsbelysningen ser ut i verkligheten.

En demonstrationsmast är under montering i Piteå och som projektledningen hoppas skall bli ett intressant resmål för kommunala fullmäktigeförsamlingar.

SSVAB gör klart att de inte ser något problem att installera ett varningssystem som startar varningsbelysningen när ett flygplan närmar sig.

Ornitologer har i omsorg om främst örnen överklagat parkerna i Björkhöjden, Björkvattnet och Stamåsen, och Naturvårdsverket har på grund av närheten till Jämtgavelns naturreservat överklagat 15 vindsnurror i Albacken.

– Den rådande lågkonjunkturen med god tillgång på arbetskraft och det låga kostnadsläget gör förskjutningen av projektet ännu mer frustrerande för oss.

Annons