Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stora utmaningar väntar

Ibland ställs frågan hur Mittuniversitetet (MIUN) bidrar till den regionala tillväxten och hur universitetet knyts till regionen. Frågan berördes senast på Östersunds kommuns tillväxtseminarium - hur når staden tillväxt med fler invånare, fler arbetstillfällen och fler bostäder?

Vår utgångspunkt och det som är ett av våra bidrag, är samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Det är mycket betydelsefullt för en regions kapacitet att växa. Universitetet har en viktig roll att utveckla regionens kunskapsmiljö. Närvaron av ett universitet, med lärare, forskare, verksamhetschefer och studenter bidrar till att skapa en miljö med utvecklingsanda, kompetens och en breddad kvalificerad arbetsmarknad.

Sedan en tid tillbaka har arbetet intensifierats för hur Mittuniversitetets forskning kan nyttiggöras och omsättas till konkreta företagsidéer. Det bedrivs ett omfattande arbete för att den kunskap och de innovationer som skapas inom universitetet ska omvandlas till kommersiella tjänster och produkter, samt hur vi i övrigt ska samverka med näringsliv och offentlig sektor. Idag finns en färdig struktur för detta med flera inslag.

# Kommersialisering av forskning – här handlar det om rådgivning genom Miun Innovation och nationellt uppmärksammade satsningar som Easy Access och Idébanken, men också investeringar i företag sprungna ur universitetets forskning som görs via universitetets nyligen startade holdingbolag.

# Nyttiggörande genom stöttning av studentidéer - även här genom rådgivning och coachning, men även samarbete med inkubatorer och satsningar på entreprenörskap under utbildningen.

# Insatser för att knyta våra utbildningar närmare arbetslivet – exempelvis genom en unik satsning på Kompetenskontraktet för att skapa systematisk arbetslivsanknytning och mentorprogram med regionens näringsliv.

Ett konkret resultat är att ett 70-tal företag har startats av anställda och studenter vid universitetet under en dryg treårsperiod. Under samma tidsperiod har över 400 företagsidéer utvärderats och verifierats. I nationella utvärderingar är vi bland de lärosäten som levererar flest verifieringsförslag i förhållande till vår storlek.

Samtidigt råder det ingen tvekan om att det finns stora utmaningar. Övergångsfrekvensen till högre utbildning är lägre i Jämtland än i övriga landet, och Jämtland är det län där företagen satsar minst på forskning och utveckling. Det är viktigt att företagen också ser vikten av att satsa på forskning och utveckling för att stärka sin egen konkurrenskraft som också är till nytta för regionen. För att skapa regional tillväxt pekas ofta på vikten av att regionala aktörer, både offentliga och privata, agerar samlat och kraftfullt. Fortsatta satsningar för att stärka det regionala samarbetet mellan universitet och näringsliv är mycket väl använda investeringar. Vi antar gärna utmaningen att ännu tydligare profilera våra län som nationellt excellenta för samverkan mellan universitet och näringsliv.

Peter Nygårds, Styrelseordförande

Anders Söderholm, Rektor 

Robert Pettersson, Samverkanschef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel