Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stark mobilisering inför Lyrans 150-årsjubileum

– En viktig förening, som betytt mycket för sina medlemmar och som på ett beundransvärt sätt lyckats överleva och bevara sina traditioner genom alla förändringar av gymnasieskolan.

Det konstaterandet gjorde docenten vid Högskoleverket, Maria Sundkvist, om Östersunds Gymnasieförening Lyran, när hon på lördagen i Östersund talade om sin bok ”Klassens klasser”.

Maria Sundkvist undersökte i sin doktorsavhandling bland annat gymnasieföreningarnas betydelse för sina medlemmar och hur deras förutsättningar och status påverkats av genomgripande skolreformer.

Eftersom Maria Sundkvist har sina rötter i Östersund kände hon från sin egen gymnasietid till ÖGF Lyran, som på det viset hamnade i visst fokus för undersökningen. ÖGF Lyran är i dag förmodligen Sveriges äldsta gymnasieförening, som haft en oavbruten verksamhet sedan den bildades 1864 vid dåvarande Högra Allmänna Läroverket i Östersund.

Inför det stundande 150-årsjubileet om fyra har en stödförening, Lyran Alumni, bildats på initiativ av Jens Ismunden. Under veckoslutet samlades ett 60-tal av dess medlemmar till högtidslagtima, föredrag och kamratlig samvaro i Östersund. Gamla lyrister från alla delar av landet hade slutit upp till träffen, som samtidigt blev ett avstamp i planeringen av 150-årsjubileet.

På Jens Ismundens initiativ hade en insamling gjorts för att restaurera och rama in den gamla Lyranfanan, som nu överlämnades tillsammans med två nygjorda fanor till Lyrans nuvarande archa Axel Ryding.

Ett besök i Lyrans arkiv i Palmcrantzskolan gjordes också. Här finns föreningshandlingar bevarade ända från 1860-talet och när gymnasieskolan nu flyttas från PC till den nya gymnasiebyn kommer även detta värdefulla arkiv att följa med.

Lyran Alumni erbjuder sig att bistå vid en inventering och restaurering av arkivet, liksom att göra en uppdatering av den medlemsmatrikel, som rymmer tusentalet namn.

Arbetsgrupper utsågs för jubileumsfesten 2014 och för att ta fram en festskrift till jubileet.

Särskilt inbjuden till Lyran Alumnis kamratfest var förutom föredragshållaren Maria Sundkvist även rektor Jan Johansson vid Wargentinsskolan.

Till Lyran Alumnis styrelse för en kommande femårsperiod valdes Tage Levin, ordförande, Jens Ismunden, kassör, samt till övriga ledamöter Tom Englund, Calle Hedman och Torbjörn Pettersson.

– Vi vill slå vakt om det kulturarv som ÖGF Lyran förfogar över och bidra till att dess stolta traditioner kan föras vidare till kommande generationer, säger ordförande Tage Levin.

Jens Ismunden som tagit initiativ till stödföreningen och varit den som drivit på arbetet, dubbades under högtidslagtima till riddare av Brageorden.

Eftersom litteratur och musik varit de huvudintressen som bundit de unga lyristerna samman har ÖGF Lyran under årens lopp varit grogrunden för många författarskap och musikerkarriärer.

Till de stora författarnamn som debuterat i Lyrans interna tidning Heimdall hör bland andra poeterna Erik Lindegren och Nils-Magnus Folcke.

Från det tidiga 60-talet hör arrangerandet av litteraturpristävlingar och utgivningen av Ett Äpple till Lyrans mer officiella verksamhet.