Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

SRF Jämtlands län

Synskadades förbund i Jämtlands län hade fredagen den 23 april sitt årsmöte på EFS-lokalen i Östersund.

Annons

Ordförande Karl-Axel Ledung hälsade välkommen och öppnade mötet. 18 röstberättigade ombud, fyra styrelseledamöter, kassör och kanslist samt 13 övriga var närvarande.

Ett ljus tändes, en vers lästes och 23 medlemmar som avlidit under 2009 hedrades med en tyst minut.

Till årsmötesordförande valdes Jahn Strid och till sekreterare Vilho Huttunen.

Under paragrafen rapporter berättade Karl-Axel Ledung om besöken i länets alla kommuners Kommunala handikappråd, där man inventerat i vilken utsträckning man har syn- och hörselombud samt heminstruktör. Marianne Huttunen berättade om Vita käppens dag den 15 oktober i Strömsund som blev en så lyckad aktivitet att den ska bli årligen återkommande.

Georg Witthoff rapporterade från Försäkringskasserådet och Länshandikapprådet. Jahn Strid om årets tillgänglighetsmarsch som blir den 29 maj över hela landet och på tre platser i länet. I Svenstavik, Strömsund och Östersund. Han vädjade att så många som möjligt ska delta och med plakat tala om att otillgänglighet för funktionshindrade ska räknas som diskriminering. Innan 2010 års slut ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda.

Georgibelle Fröjse talade om att Östersundsföreningen fortsatt med sina välbesökta tisdagsträffar och med trivselträffar många söndagar under året, i deras lokal på S:a Gröngatan 39.

I verksamhetsberättelsen framkom bland annat att det i länet vid 2009 års utgång fanns 183 röstberättigade medlemmar och 148 stödjande.

Ekonomiskt har det varit ett tungt år med stort underskott. Då statsanslagen till SRF:s riksförbund minskat med många miljoner påverkar det även ute i distrikten och lokalföreningarna. En medelsanskaffningsgrupp har tillsats med uppgift att hitta vägar att förstärka SRF Jämtlands ekonomi.

Beslutades att medlemsavgift för direktanslutna medlemmar blir 250 kr. Under övriga frågor diskuterades ekonomin. Kurt Folkesson menade att det kanske är dags för ett läns-SRF i stället för alla lokalföreningar.

Länsförbundets ordförande Karl-Axel Ledung tackade mötesordförande Jahn Strid för ett väl genomfört årsmöte.

Han tackade alla deltagare, överlämnade en påse ostar till presidiet och avslutade mötet.

Ett lotteri med skänkta vinster såldes och dagen avslutades med eftermiddagskaffe.