Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Socialnämnden i Strömsund får kritik av Socialstyrelsen

Socialnämnden har inga fungerande rutiner och samverkansformer mellan de som fattar beslut och de som ska utföra de beslutade åtgärderna, säger Socialstyrelsen som har genomfört inspektion i Strömsund.

Biståndsenheten i Strömsunds kommun är organisatoriskt placerad direkt under kommunstyrelsen, med kommunchefen som chef. Kommunchefen har dock inte ansvar för den dagliga verksamheten och han har inga planerade träffar med personalen. En av biståndshandläggarna är arbetsledare för de övriga två. Hon har ensamt ansvar för att utreda och besluta om bistånd angående särskilt boende, och hon sköter också verkställigheten. De övriga två handläggarna kan enbart fatta beslut om bistånd i form av hemtjänst. Själva utförandet ligger sedan under socialnämndens ansvar, där områdescheferna ansvarar för beviljade insatser och har socialchefen som chef. Sammantaget uppfattas alltihopa som förvirrande.

Socialstyrelsen gjorde den 7-8 april en inspektion hos socialnämnden i Strömsund. Bakgrunden var att personal hört av sig och påpekat att personer som beviljats korttidsboende inte fått det, utan att man i stället löst det med insatser i det egna hemmet.

Efter att ha studerat det enskilda ärendet framgår det, enligt Socialstyrelsen, att handläggare och utförare inte varit överens om hur man skulle lösa situationen för den enskilde. Socialstyrelsen pekar på socialnämndens ansvar att planera sina insatser för äldre och ansvaret att inrätta särskilda boendeformer, till vilket man räknar korttidsboende. Dessa ska kännetecknas av tillgång till personal dygnet runt, och kan inte jämställas med insatser i det egna hemmet.

Socialstyrelsen granskade vid inspektionen ytterligare ett antal fall, och konstaterar sedan att socialnämnden inte har fungerande rutiner och samverkansformer mellan de som fattar beslut om bistånd och de som är ansvariga för att verkställa besluten. Man understryker att det aldrig får stå eller falla med en enskild tjänsteman att ett samarbete kommer till stånd i en situation där det är nödvändigt för att den enskilde ska få adekvat stöd.

Man kritiserar också att det saknas mötesforum mellan biståndshandläggare och områdeschefer. Vidare att den rådande ansvarsfördelningen, med flera olika personer som har var sina delar av ansvaret inom samma ärende, gör det svårt att finna lösningar.

– Vi håller på att vidta åtgärder för biståndsenheten, säger kommunchef Anders Andersson. Komrev har tittat på hanteringen och gett oss en rapport med en del förslag, och vi kommer att jobba vidare efter den rapporten. Vi ska greppa det i slutet av augusti och jag vill inte föregripa den diskussionen.

Före den 31 augusti vill Socialstyrelsen ha nämndens redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder för att komma till rätta med de påtalade bristerna.