Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slåss för gruva till sista instans

Vilhelmina mineral har bestämt sig för att driva frågan om en gruva på Stekenjokk till sista instans. Att rennäringen drabbas är ett pris vi får betala enligt bolagets styrelseordförande.

Det var gruvjätten Boliden som på svenska statens uppdrag startade malmbrytningen på Stekenjokk. Året var 1976. Tolv år senare stängdes gruvan som en följd av dålig lönsamhet.

År 2006 började IGE Nordic att utreda möjligheterna att återuppta brytningen. Bolaget lade ner ett stort arbete på att undersöka förutsättningarna för gruvdriften men valde ett par år senare att avbryta projektet utan ha ansökt om att få påbörja brytning.

På senare tid har metallpriserna ökat kraftigt och de båda malmkropparna på fjällplatån Stekenjokk har därmed blivit högintressanta. År 2010 bildade två personer bolaget Northfield exploration som i dag heter Vilhelmina mineral och har sin bas i Uppsala. Syftet med bolagsstarten var att få köpa rättigheterna till Stekenjokk.

– Vi fick klart för oss IGE tänkte försöka avyttra Stekenjokkprojektet. Så vi gjorde upp om att få ta över och driva det vidare, säger Peter Hjorth som är styrelseordförande i bolaget och en av de två initiativtagarna.

Sedan dess har Vilhelmina mineral färdigställt allt utredningsmaterial och lämnat in en ansökan om att få starta brytning. Bergsstaten har ännu inte avgjort ärendet och eftersom de båda länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten har sagt nej till gruvbrytning verkar det bli regeringen som får avgöra frågan.

– Vi har lagt ner mycket tid och pengar på det här så vi kommer att driva frågan vidare med ambitionen att få sista instans att godkänna en bearbetningskoncession.

Peter Hjorth säger att regeringens godkännande av Rönnbäcksgruvan i Storumans kommun var ett positivt besked tidigare i år. Även där ställdes rennäringen mot gruvnäringen. Regeringen beslutade att gruvan skulle få starta trots att det kommer att innebära problem för rennäringen.

– Vi har noterat det beslutet och konstaterar att det är positivt. Vi tror och hoppas att regeringen även när det gäller Stekenjokk gör en annan bedömning än länsstyrelserna och tar fasta på hur viktigt det är med arbetstillfällen i Norrlands inland.

Peter Hjorth anser, till skillnad från länsstyrelserna och de två berörda samebyarna, att gruvbrytning på Stekenjokk går att förena med rennäringen i området.

– Vi anser att den tidigare gruvverksamheten har visat att det är fullt möjligt att de här intressena kan samexistera. Den tidigare gruvverksamheten har inte fått några långsiktigt negativa effekter för rennäringen. Och på det hela taget handlar det om en relativt kort tidsperiod.

Han anser också att samhället måste se till vad som är viktigast totalt sett.

– Det är klart att det blir en ökad belastning i området under den period som gruvan är igång. Men jag menar att det är ett pris vi måste betala om vi vill säkerställa nya arbetstillfällen och vända trenden med fortsatt utflytt, säger Peter Hjorth.

Vilhelmina och Strömsunds kommuner har jätteproblem med att unga arbetsföra lämnar bygderna menar han. Kvar blir ett ökat antal äldre som ska försörjas av allt färre.

– Det är en svår ekvation och en gruva innebär en möjlighet att skapa ett stort antal jobb direkt i gruvan och ännu fler indirekt.

Vilhelmina mineral består i dag av cirka 30 aktieägare, de flesta privatpersoner men även några aktiebolag. Men även om flera av aktieägarna är kapitalstarka, som Peter Hjorth uttrycker det, kommer det att behövas betydligt mer pengar om gruvan ska kunna starta.

– I senare skede kommer det att behövas väldigt mycket pengar och då kommer vi att behöva få in kompletterande investerare, säger han.

Peter Hjorth säger att själva grundidén för Vilhelmina mineral är att starta och driva gruvan på Stekenjokk i egen regi. Bolaget och aktieägarna har alltså inga planer på att sälja rättigheterna till gruvverksamheten. Peter Hjorth vill däremot inte stänga dörren för olika samarbeten med andra gruvbolag. Tidsplanen är att gruvan ska kunna starta 2017 om alla tillstånd faller på plats.