Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sveriges konstföreningar J/H

Annons

Sveriges konstföreningar Jämtland-Härjedalen har genomfört sitt årsmöte. Det hela började i Länskulturens Svarta låda där hemslöjdskonsulenten Ingela Fredell visade den då bara en vecka gamla utställningen Krona och krans om att smycka till fest och bröllop.

Efter förflyttning till Campus vidtog själva årsmötet. Endast nio av distriktets 18 konstföreningar var representerade och det kunde under genomgången av verksamhetsberättelsen återigen konstateras att de långa avstånden gör det svårt att få ett mer omfattande deltagande. Under det kommande året kommer ytterligare en konstförening att upphöra, ansträngningarna att starta nya föreningar har hittills inte gett resultat, men det finns förhoppning om åtminstone en nyetablering. Ett stort glädjeämne är det arbete, som gemensamt läggs ner på att göra Konstens vecka till den manifestation till konstens fromma som den kommit att bli!

Till ordförande omvaldes Anders Rasmusson, Östersunds konstklubb. Gun Karlson, Jämtlands läns konstförening, som varit trogen suppleant i många år, men nu undanbett sig omval, avtackades med blommor. Dessutom harangerades den avgående men inte närvarande styrelseledamoten Tom Widlund, Åre konstförening och likaledes ledamoten i valberedningen Thyra Göransson, Ovikens konstförening. I deras ställe invaldes nu Louise Kennedy, Mittuniversitetets konstklubb som ordinarie ledamot och Inger Hultin, Krokoms konstförening som suppleant. Som ny ledamot av valnämnden utsågs Birgitta Carlsson, Konstklubben Paletten. Övriga funktionärer omvaldes.

Efter lunch berättade konstnären Mikael Genberg, Västerås, om sitt projekt Ett hus på månen för en bättre värld. En fantastisk skildring, som också omfattade tidigare skapelser. Allt redovisat med med storslagen berättarkonst och entusiasm. Denna del av programmet var öppet för allmänheten. Trots annonser och stor uppmärksamhet i massmedia så var publiktillströmningen liten, vilket måste beklagas.

Efter konstituerande sammanträde har styrelsen följande utseende: ordförande Anders Rasmusson, Östersunds Kk, sekreterare Lena Månström, Åre Kf, kassör Åsa Lundqvist, Ovikens Kf, studieledare Lena Spejare, Mittuniversitetets Kk, ledamöter Anita Olofsson, Hammerdals Kf och Louise Kennedy, Mittuniversitetets Kk samt adjungerad ledamot Maud Henrik-Jonsson, Krokoms Kf och dito för KRO MalinMatilda Allberg. Dessutom adjungerades som Senior adviser Kjell Hansson, Upplagets Kf.

Suppleanter är Lena Gråberg, Konstklubben Paletten, Inger Hultin, Krokoms Kf, och för KRO Leif Nilsson. Revisorer är Marie Gidlund och Anneli Nillbrand, Jämtlands läns Kf, med suppleanterna Lars-Einar Abrahamsson, Ovikens Kf, och Margot Hed, Krokoms Kf. Valberedningen består av Gun Brännström, sammankallande, Östersunds Kk, Gertrud Nord, Mittuniversitetets Kk och Birgitta Carlsson, Kk Paletten.

Mer läsning

Annons