Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsjöbygdens demensförening

Annons

Storsjöbygdens demensförening firar 20 år i år. I början av 1990-talet var begrepp som demens och Alzheimers ganska okända för den bredare allmänheten. Den person som med stigande ålder blev glömsk, ansågs vara ”åderförkalkad”. Hjärnans sjukdomar ordade man helst inte om. ”Vi vill hellre roa än oroa” lät det från en pensionärsförening som tackade nej till information om demens.

Också inom sjukvården rådde brist på kunskap om demenssjukdomar, kanske därför att demens sågs som en del av åldrandet, inte som en utbredd sjukdom. På forskningens område hade man emellertid kommit en bit på väg och stod inför lanserandet av en bromsmedicin som under senare delen av 90-talet erbjöds några hundratal demenssjuka.

Detta är i korta drag en del av bakgrunden till de demensföreningar som bildas runt om i Sverige och således också i Jämtland. De har alla det uttalade syftet att förbättra förhållanden för demenssjuka, stödja anhöriga till dementa och verka för forskning och utveckling inom området.

År 1989 bildades alltså Jämtlands läns demensförening. Man beslöt starta studiecirkelverksamhet och inbjuda politiker och sjukvårdspersonal till informationskväll. Senare under året antogs det förslag till normalstadgar som utarbetats centralt av Demensförbundets riksorganisation.

Fram till 1994 saknas uppgifter både lokalt och centralt hos Riksförbundet. Den 22 mars samlade sig föreningen på nytt och den 7 september kallade till sammanträde för att ”med förnyade krafter återuppliva Demensförbundets lokalförening i Östersund. 1997 ändrade föreningen sitt namn till Storsjöbygdens demensförening i Östersund. Vid årets slut hade föreningen 60 medlemmar - målet var 100. 15 mars-6 april pågick Alzheimerutställningen på Jamtli. Det var en vandringsutställning där huvudnumret utgjordes av en tre meter hög skalle, en avbildning av hjärnan, där besökare kunde gå in och orientera sig om hur hjärnan fungerar, varför sjukdomen uppstår och hur diagnosen ställs.

Under 2001 engagerade sig föreningen i det nystartade projektet ”Ammis” – anhörigas mötesplats mitt i stan – kvarteret Solberg, tillsammans med bland annat Röda korset och Svenska kyrkan. År 2002 hade föreningen 92 medlemmar. Den traditionella anhörigdagen samlade 50 deltagare under temat ”Hur ska vi orka?” Under hösten skedde ett gemensamt arrangemang av en så kallad anhörigvecka. År 2008 fick föreningen en egen hemsida med adressen www.demensforeningenostersund.se

Storsjöbygdens demensförening har under sina 20 år verksamt bidragit till öppenheten kring demens i dess olika former och satt fokus på anhörigas utsatta belägenhet. Genom de årliga studiedagarna har närstående fått stöd, uppmuntran och vidgade kunskaper i bemötandet av demenssjuka.

Det förtjänar att nämnas att medlemsavgiften inte har höjts på två decennier!

Mer läsning

Annons