Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsjöbygdens demensförening

Annons

Storsjöbygdens Demensförening har hållit årsmöte på Seniorernas hus i Östersund. Uppslutningen var relativt god och mötet leddes rutinerat av Britt Lindblad.

Av verksamhetsberättelsen framgår att den beslutade planeringen fullföljts och att en liten medlemsökning skett även detta år. Den 29 maj ordnades en anhörigdag på Gamla teatern. Kerstin Lundström från Uppsala föreläste om demens och samvaro med dementa. 90 personer kom till detta arrangemang. Den 8 juli hölls det traditionella trivselarrangemanget på Björkbackakaféet där Sören Johansson förhöjde stämningen med trevlig musikunderhållning. God uppslutning även vid det tillfället. Internationella Alzheimerdagen uppmärksammades söndagen den 21 september på Seniorernas hus i Östersund. Annelie Persson och Mona Eriksson som ingår i Östersunds kommuns demensteam gav värdefulla tips och råd om bemötande, dels i form av en kort film och dels ett litet rollspel. Det informerades också om olika projekt som pågår i länet som har till syfte att utveckla och förstärka anhörigstöd. Vid seminariedagar i några kommuner har medlemmar från föreningen medverkat. Vid Ammiskafé på Seniorernas hus har representanter från demensföreningen medverkat vid ett antal tillfällen.

Förberedelser har påbörjats för 2009 års förbundskongress som sker i Östersund den 4-9 september. Verksamhetsplaneringen för år 2009 innebär att huvudinriktningen för föreningen är som förut att arbeta för kunskapsspridning om demenssjukdomar och om vårdalternativ och om möjligheter till anhörigstöd.

Styrelsen har efter årsmötet följande sammansättning: ordförande Marianne Bergqvist, sekreterare Susanne Göransson, kassör Anders Molander, styrelseledamot Sylvia Persson och Mona Eriksson, styrelsesuppleanter Anna Britta Söder, Gudrun Jonsson-Dehlin och Meta Aringstam. Revisorer är AnnChristin Östberg och Ingeborg Sahlin.

Efter årsmötet gavs information av Östersunds kommuns nystartade demensteam och av anhörigkonsulent. Det informerades också om det pågående länsprojektet för utveckling av anhörigstöd.

Mer läsning

Annons