Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SRF Härjedalen

Annons

SRF Härjedalen, Synskadades förening i Härjedalen, har hållit årsmöte på ”Norran” i Hede den 25 april. Föreningens ordförande Alice Östman hälsade mötesdeltagarna välkomna under den inledande kaffestunden. Mötet öppnades och ordföranden utsågs att leda årsmötets förhandlingar.

Parentation hölls över avlidna medlemmar med ljuständning och genom att sekreterare Elof Bergström läste två dikter av Verner von Heidenstam, ”Vi människor” och ”Om tusen år”. Parentationen avslutades med en tyst minut.

Verksamhetsberättelse samt bokslut med resultat- och balansräkning lästes upp av sekreteraren och fick mötets godkännande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Omval av tidigare styrelse med något undantag. Margit Nordström från Hede som verkat inom styrelsen i 28 år undanbad sig omval. Margit finns dock som kvar som ”rådgivande konsult” vilket mottogs med stor tacksamhet.

Föreningen har att kämpa med sviktande medlemsantal. Glädjande är att ett tjugotal personer som inte är synskadade stöder föreningen genom medlemskap. Positivt är också att många ögonsjukdomar i dag kan avhjälpas inom sjukvården. Styrelsen har som målsättning att arbeta för att de synskadades situation uppmärksammas och förbättras i landskapet och i länet. Ordförande Alice Östman deltar i kommunens handikappråd och kan följa arbetet där.

Efter avslutade mötesförhandlingar dukade Norrans källarmästare med fru upp en mycket delikat måltid. Som grädde på moset dök Hedes egen Calle Jularbo,  Artur Larsson, upp med sitt bälgaspel och underhöll med både vals och tango samt ledde allsången.

Styrkta av mat, sång och musik avslutade mötesdeltagarna sammankomsten med det traditionella lotteriet under Runa Jonssons ledning före hemfärden till respektive hemby.

Mer läsning

Annons