Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SRF Härjedalen

Annons

SRF Härjedalen, synskadades förening i Härjedalen har hållit sitt årsmöte med sedvanliga förhandlingar och muntrationer. Även denna gång hade Pingstkyrkan i Sveg sponsrat föreningen med lokal.

Föreningen har 24 synskadade medlemmar och 26 seende stödjande medlemmar. Mötet inleddes med att dagens gäst, ombudsmannen Stig Eriksson från SRF i Enskede, satte sig vid pianot och spelade ett antal välkända melodier till det inledande kaffet med goda smörgåsar.

Föreningens ordförande Alice Östman öppnade mötet och önskade både nära och långväga gäster välkomna. Stig Eriksson utsågs sedan att leda årsmötet. Parentation hölls över de två medlemmar som under verksamhetsåret lämnat föreningen för all tid. Sekreteraren läste Bo Lundmarks ”Hör fjällens vindar” och efter ljuständning hölls en tyst minut.

Föreningens ekonomi som har varit utspridd på flera banker har under 2010 samlats till en bank. Rörelsekapitalet är litet men ekonomin trots detta stabil tack vare fonderade medel hos SRF centralt som ger en del ränteintäkter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Litet senare fick styrelsen förnyat förtroende att fortsätta ett år till.

Kommunens brukarråd som skulle ersätta Handikapprådet är under uppbyggnad och kommer förhoppningsvis att fungera under 2011. I brukarrådet representeras föreningen av Ingrid Mattson och Alice Östman.

Stig Eriksson som var en virtuos på pianot var även en god informatör och informerade om de senaste hjälpmedlen för synskadade. Informationen var mycket uppskattad. Sammankomsten avslutades med en välsignat god måltid, kaffe med tårta och det sedvanliga lotteriet där ingen varken blir lottlös eller vinstlös. Alla vinner flera vinster. Höstmötet i år blir i början av september i Lofsdalen.

Mer läsning

Annons