Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Utrikes Hammerdal

SPF Utrikes Hammerdal höll årsmöte den 24 februari 2010 i PRO:s möteslokal.

Annons

Ordförande Ingrid Hemmingsson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Det inleddes med parentation över en mångårig medlem som lämnat föreningen. Astrid Bardosson höll en betraktelse och tände ett ljus och en tyst minut hölls.

Sedvanliga mötesförhandlingar började därefter. Till ordförande för mötet valdes Ingrid Hemmingsson och som sekreterare Karin Andersson. Resultat- och balansräkningen och revisorernas berättelse godkändes. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2009 beviljades.

Ingrid Hemmingsson valdes enhälligt till ordförande för 2010. Styrelsen kommer under året att bestå av sex ledamöter plus ordförande, Sigge Ritter, Anita Andersson, Gunnel Löfgren, Karin Andersson, Sigvard Wagenius och Elsa Andersson. Till revisorer valdes Ing-Marie Månsson och Bengt Fredriksson och suppleant Birgitta Bardosson. Övriga val genomfördes enligt dagordning och godkändes.

Övriga frågor: Ingrid tog upp ett önskemål från Bengt Fredriksson om att medlemmarna i föreningen själva ordnar någon form av aktivitetstävling. Bengt kommer själv vid nästa månadsmöte att tala om hur han har tänkt sig denna tävling. Vidare har en inbjudan från PRO inkommit till deras vårfest den 7 maj.

Mary Fors tyckte att en bensträckare nu var på sin plats och läste samtidigt en dikt av Ingemar Olsson, ”Vet du om att du är värdefull”. Mary undrade om intresse fanns för en gladis programpunkt (typ rolig historia eller trevligt minne) på mötena. Intresse fanns. Karin Andersson framförde ett tack från Gull Boström, numera bosatt i Älandsbro, för telegram på hennes 90-års dag och ett särskilt tack för utskicket inför årsmötet. Utskicket till alla medlemmar har många tyckt om att få.

Eftersom inga fler frågor fanns avslutade ordförande mötesförhandlingarna.

Serveringsgruppen serverade goda smörgåsar och till påtåren en bakelse. Lotter såldes ut och SPF-Utrikes spelmän och sångare under ledning av kantor Ingemar Engström underhöll därefter med sång och musik och alla mötesdeltagarna uppmanades att sjunga med. Helge och Carleric spelade ”Sol över vattna” som Carleric komponerat.

Lottdragningen verkställdes, alltid uppskattat, och en extra lott drogs som visade vem som står för nästa mötes Gladis. Ingrid tackade alla som kommit till årsmötet och ett särskilt tack till Ingemar Engström som oförtrutet leder kören och stort tack till serveringsgrupperna under året. Ingrid avslutade därefter mötet.

Mer läsning

Annons