Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Rödön

Annons

Föreningarnas årsmöten brukar ju sällan vara speciellt välbesökta, men när SPF Rödön den 17 februari kallade till årsmöte på Krokoms Vägkrog hade dock ett 40-tal medlemmar mött upp. De hälsades välkomna av föreningens ordförande Alf Olsson. Parentation hölls traditionsenligt över de elva medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte. Örjan Lundqvist utsågs att leda dagens förhandlingar och Britt Larsson att föra protokollet, som kommer att justeras av Arne Ängehov och Gullevi Engström. Upprättad dagordning godkändes liksom styrelsens verksamhetsberättelse, av vilken bland annat framgår att föreningen som en nyhet inbjudit till två ”friluftsdagar” under sommaren med tipsrunda, kubbspel och fika. 

Kassören Sigrid Grenholm redogjorde för föreningens ekonomi och Nils Larsson för revisorernas granskning, som resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Både styrelse och revisorer har arbetat helt ideellt och gör så även under det kommande året.

Till styrelse för kommande mandatperiod utsågs Alf Olsson (ordförande), Rut Rundgren (vice ordförande), Sigrid Grenholm (kassör), Britt Larsson (sekreterare), Märit Lundberg (rese-och programansvarig) och Jan-Olov Jonsson (dataansvarig). Som ersättare omvaldes Ann-Marie Wikén och nyvaldes Anita Nilsson. Urban Nilsson omvaldes till revisor och Kjell Vejdeland nyvaldes på samma post. Förutom vissa ”specialfunktionärer” utsåg årsmötet även mötesvärdinnor i Aspås, Rödön, Ås, Kälen, Nälden och Dvärsätt. SPF Rödön förlägger nämligen sina möten på skilda håll i sitt stora ”revir”. Till valberedning inför nästa årsmöte omvaldes Märit Ivarsson och Arne Holmberg samt nyvaldes Bodil Karlsson. 

Örjan Lundqvist avtackades för sin roll som mötesordförande, sedan han föreslagit en applåd för styrelsen och det goda arbete den nedlagt under året. Alf Olsson avslutade mötet och deltagarna kunde övergå till en välsmakande lunch och trevligt småprat vid borden. 

Härnäst samlas SPF Rödön i Ås den 10 mars.

Annons