Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Östjämtland

Annons

SPF Östjämtland har under senhösten haft ett månadsmöte i bystugan i Gevåg, där det, trots ruggigt höstväder, samlades drygt 20-talet intresserade.

Mötet öppnades av Karl-Eric Hoflin, som hälsade välkommen och överlämnade ord och ton till dragspelaren Gösta Moberg och Bertil Vestlund, som visade sig behärska både nyckelharpa och gitarr. Dock inte samtidigt. Med Karl-Eric som hurtig allsångsledare skapade trion god stämning i lokalen.

Karl-Eric visade OH-bilder från tidigare träffar. Köket dukade fram kaffe och gott tilltugg. Sigrid Eriksson, som är föreningens ”motionshålligångare”, samlade in rapporterna, där varje motionär bokfört sitt motionerande. Karl-Eric visade också filmsnuttar från 1996, då Carl XVI Gustaf gjorde sin namnteckning, på den så kallade ”Kungsstenen” vid Döda fallet när han gjorde sitt besök i Utanede. På filmen fanns politikerna Gunnar Brodin och Lennart Olsson med. Karl-Eric visade också en bild från platsen där den så kallade ”Ragundabjörnen” sköts.

Siri Hallman rapporterade från en träff i Östersund, där det framkommit att, om skribenten uppfattade Siri rätt, det är enbart Östersund, som har tillgång till hörselinspektorer. Rapporter från KPR-ledamöter från såväl Ragunda som Bräcke tyder på att KPR-mötena inte fylls av frågor som borde plockas fram i ljuset. Ordförande Marianne Jönsson, som är ordinarie ledamot för SPF Östjämtland i Bräcke, ville att Arne Karlin skulle rapportera från Bräcke kommun eftersom hon av olika anledningar inte varit med på så många KPR-möten. Arne rapporterade att han vid flera tillfällen tagit upp frågan om vidareutbildning av KPR-ledamöter. l det senaste reglementet för KPR i Bräcke som godkänts av Bräcke KPR och Bräcke kommunstyrelse, kan man läsa på sidan 3, sista stycket:” Ledamöterna i kommunala pensionsrådet skall erhålla utbildning, likvärdig den som erbjuds nämndledamöter i kommunen, dock minst en dag per år”. Arne har upprepade gånger tagit upp frågan, men detta har inte tillförts protokollen. Det kan förklaras av att ordföranden inte tagit upp frågan till beslut, varför sekreteraren inte noterat kraven i protokollen. Det måste påtalas och föras upp i högre instans såväl inom kommunen, som representerade pensionärsorganisationer. Vid samma KPR-möte framhöll ordförande att varje möte är att betrakta som utbildning. Där blandar ordförande ihop begreppen utbildning och information. Utbildningens syfte är att möjliggöra att arbetet inom KPR-råden skall möjliggöra att såväl pensionärsrepresentanter som kommunrepresentanter på ett positivt sätt kan sakligt behandla frågor de har att handlägga. Ofta får man en information om vad som redan är beslutat. Kommunens information till KPR kommer tyvärr ofta för sent för att kunna påverkas, som ovan nämnda reglemente klart ger anvisning om.

Mer läsning

Annons