Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Offerdal

Annons

Har haft sitt årsmöte i Församlingshemmet i Ede Offerdal. Härlig musik strålade emot oss vid ankomsten av Allans glada gossar. Ordföranden Hans O Sundkvist hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Till årsmötesordförande valdes John Tullander och till sekreterare valdes sittande. John Tullander började med parentation av under året avlidna medlemmar med tänt ljus och en tyst minut. Årsmötet fortsatte med val av protokolljusterare och tillika rösträknare som blev Uno Bångman och Annemaj Olofsson.

Mötet konstaterade att kallelsen var behörigt utlyst. Dagordningen godkändes. Verksamhetsberättelsen för 2008 behandlades och godkändes. Ekonomisk rapport upplästes och godkändes revisor Viola Ekavall läste upp revisionsrapporten som godkändes styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det år revisionen avser.

Edit Gunsten-Berg, Stig Berg och Annemaj Olofsson ett år kvar. Sören Grundström,Jonas Strandberg omvalda två år. Olle Andersson hade avböjt omval. Ny ledamot Gunnar Gabrielsson två år.

Ersättare omvalda på ett år: John Nilsson, Sally Bergetoft, Märit Sparrman, Gunnel Nilsson samt Gunnar Söderberg.

Till ordförande för år 2009 valdes Hans O Sundkvist.

Omval på revisorerna Ivan Johansson och Viola Ekavall ersättare Uno Bångman och Rune Jonsson.

Val av byombud. Grötom-Söderåsen: John Allmer. Tångeråsen-Lien: Anna Johansson. Änge: Rune Jonsson. Rönnöfors: Kjell Linde. Berg-Tulleråsen: Arne Mattiasson. Alsen: Edit Gunsten-Berg. Kaxås: Uno Bångman.

Mötesvärdar och värdinnor: Grötom-Söderåsen. Aina Åhlund. Änge. Gunnel Jonsson vid årsmöte. Tulleråsen. Sören Grundström. Berg-Kälom-Västbyn. Märit Sparrman. Rönnöfors-Tångeråsen. Vakant. Kaxås. Märta Bångman.

Omval av Viola Ekavall till distriktets valberedning ersättare Sören Grundström.

Ombud till distriktsstämman: Hans O Sundkvist,Gunnar Gabrielsson,Arne Mattiasson och Märit Sparrman.

Ombud till KPR:Viola Ekavall ersättare Sören Grundström. Valberedning omval av Gunnel Jonsson, Aina Åhlund och Torsten Berggren sammankallande.

Mötesordförande John Tullander tackade för förtroendet att få leda årsmötesförhandlingarna och kassören överlämnade blommor Ordförande Hasse tackade John för att han ställde upp för mötet Ett tack till alla som kommit för mötet. Ett stort tack till de som ordnat den goda förtäringen samt ett stort tack för underhållningen och Hasse avslutade årsmötet.

Mer läsning

Annons