Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Jämtland

Annons

Bo och leva är temat för SPF:s stora kampanj i höst, under vecka 37. I Östersund blir det en temadag den 8 september under medverkan av riksdagsledamoten och tidigare SPF-ordföranden Barbro Westerholm. Under veckan kommer också andra aktiviteter att anordnas med tonvikt på boende för äldre, som inte längre kan bo hemma.

Äldreboendena stod i centrum för den ordförandekonferens, som distriktet höll på Boda Borg i Östersund. En enkät har gått ut till samtliga kommuner i länet, som i svaren redovisat det aktuella läget inom särskilt boende, servicehus och seniorbostäder. Överlag kan sägas att Jämtland ligger väl till i landet när det gäller tillgången till äldreboenden.

Det betyder dock inte att situationen är tillfredsställande. Det varierar också mellan kommunerna, där några redovisar klara brister. Inte minst gäller det korttidsboenden, där äldre kan behöva särskild vård innan de flyttar hem från sjukhus, eller när anhöriga behöver avlastning. Äldreboendedelegationens stora slutbetänkande ”Bo bra hela livet” är ute på remiss inför kommande riksdagsbehandling, och där föreslås tydligare definitioner av boendeformerna.

Distriktets enkät till kommunerna om äldreboendena redovisades av Ingrid Hemmingsson, SPF Utrikes Hammerdal. Konferensen enades om att komplettera enkäten med uppgifter om invånarantal och åldersfördelning inom kommunerna för att få en klarare uppfattning om tillgång och efterfrågan. Resultatet ska ligga till grund för en mer detaljerad redovisning som ska presenteras inför kampanjen i höst.

Vid konferensen medverkade även distriktets IT-ansvarige Donald Amundsson, som gav råd om föreningarnas hemsidor, där över hälften av distriktets föreningar nu har egna sådana. SPF avser att skapa ett gemensamt koncept för hemsidorna och målet är att alla föreningar ska ha egna sidor. Amundsson påminde också om personuppgiftslagen och upphovsrätten, vilket innebär att föreningarna har ansvar för vad som publiceras och att föreningens ordförande står som ansvarig utgivare.

Information om osteoporos, det vill säga benskörhet, stod också på programmet och där medverkade Kristina Andersson, Frösön, som är redaktör för tidningen OsteoporosNytt. Hon berörde det numera kända förhållandet att befolkningen i Jämtland löper störst risk i hela världen att drabbas av osteoporos. Och den största högriskkategorin är medelålders kvinnor. Höftfrakturer är den vanligaste komplikationen och dessa kostar samhället 18 miljarder kronor per år. Orsaken till den höga förekomsten av osteoporos i Jämtland är inte närmare utredd men en faktor kan vara bristen på solljus och därmed B-vitamin.

Utöver konferensprogrammet hann deltagarna också bekanta sig närmare med Multi Challenge-anläggningen på Boda Borg. Ett inofficiellt SPF-mästerskap i go-cart vanns av SPF Järpens ordförande Torsten Lind.

Mer läsning

Annons