Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF Jämtland

Annons
SPF Jämtland har hållit ordförandekonferens på EFS, Östersund. Förutom ordförandena deltog även ombud från föreningarna i distriktet.
Chefen för biståndsenheten vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund, Inga-Lill Karlström, redogjorde för socialtjänstlagen och nämnde att det finns 3400 personer inom kommunen med behov av hjälp enligt LSS, lagen om särskilt stöd för funktionshindrade. Funktionshinder som uppstår genom normalt åldrande regleras av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Hon berörde också särskilt boende, där en rimlig verkställighetstid bör vara tre månader efter beslut. Ett dilemma att lägenheterna är utformade för endast en person. Det blir då svårt eller omöjligt för parflyttande att kunna fortsätta att bo tillsammans.
SPF:s ledamöter i LPR, Landstingets pensionärsråd, Ingeborg Olsson, Stugun, och Olle Eliasson, Hårkandalen, redogjorde för sina erfarenheter från rådet. Ett ärende som än så länge visat sig omöjligt att komma tillrätta med är parkeringarna vid lasarettet. Ett förslag har varit att skicka med ett parkeringstillstånd i samband med remissen, men det har inte gått igenom. För handikappade är situationen extra besvärlig då inga speciella handikapparkeringar finns efter Köpmangatan. En annan aktuell fråga har varit sjukhusvärdinnor, som funnits tidigare och som kan hjälpa patienter och vårdsökande till rätta i olika sammanhang. Röda korset har erbjudit sig att organisera detta på frivillig väg, men detta har avstyrts av Kommunalarbetareförbundet.
SPF Jämtlands ordförande Karin Skoglund talade om den nya lagen LOV, Lagen om valfrihetssystem, som träder i kraft vid nyår. Den är frivillig för kommunerna, och inom Östersund planerar kommunen för valfrihet ifråga om vissa servicetjänster, såsom städning. Däremot planeras ingen valfrihet för särskilt boende. För att komma i åtnjutande av tjänsterna enligt LOV måste vederbörande också ha ett beslut om bistånd. Karin Skoglund berörde också lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre och där kommunen utan behovsprövning kan tillhandahålla så kallade fixartjänster för äldre. Östersunds kommun planerar att ta 100 kronor/ timme för sådana tjänster, men det finns också kommuner där det är gratis för den hjälpsökande, bland annat i Åre.
Utöver de sociala frågorna diskuterades även ett ökat samarbete mellan föreningarna vad avser resor. Det kan vara svårt för en enskild förening att fylla en hel buss med 40-50 personer, men med samarbete kan även större resor arrangeras. Rekrytering av nya medlemmar diskuterades också, och ett förslag var att man till ett månadsmöte tar med sig en vän, som ännu inte är medlem.

Mer läsning

Annons