Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödöns SPF

Den 22 februari avhöll Rödöns SPF sitt årsmöte på Krokoms vägkrog med ett 40-tal medlemmar på plats.

Annons

Alf Olsson, föreningens ordförande, hälsade välkommen och överlämnade sedan ordet till Torsten Arbman, som höll en parentation med korta dikter över de åtta medlemmar, som avlidit sedan föregående årsmöte. Unisont sjöngs psalmen ”Härlig är jorden”. 

Till mötesordförande utsågs Örjan Lundqvist, till sekreterare för mötet Britt Larsson. Rune Mats och Arne Holmberg valdes som justeringsmän. Styrelsens verksamhetsberättelse speglade ett mycket livligt år inom föreningen med inte bara intressanta månadsmöten utan även tre friluftsdagar under sommaren i Aspås, Näskott och Rödön. Den sedvanliga surströmmingsfesten i Kälastugan och jullunchen i Almåsa Värdshus lockade flest deltagare. Föreningens kassör Sigrid Grenholm kunde rapportera att föreningens inkomster under 2010 var högre än utgifterna och att medlemsantalet varit 169. Revisor Nils Larsson föredrog revisionsberättelsen, varigenom styrelsen kunde andas ut, sedan den beviljats ansvarsfrihet för det gångna året. Liksom tidigare kommer styrelse och revisorer även detta år arbeta helt utan arvoden. 

Så följde val av styrelse för 2011. Som ordförande omvaldes Alf Olsson, ny sekreterare efter Britt Larsson blev Ann-Mari Wikén, styrelsen består i övrigt av Sigrid Grenholm, Märit Lundberg och Jan-Olov Jonsson. Ersättare är Anita Nilsson och Gerd Wikman. Ordinarie revisorer blev Urban Nilsson och Tomas Janhagen och suppleant Nils Larsson. Distriktsmötet i Östersund i april representeras av ordföranden samt fyra ombud, som styrelsen utser. Märit Lundberg valdes att ännu ett år fortsätta sitt viktiga arbete som rese- och programansvarig. Ombud inom HRF blir som tidigare Jan-Olov Jonsson med Sven Hoväng som ersättare. Holger Jansson utsågs att ansvara för att hörselslingan alltid finns med vid mötena. Trafiksäkerhetsombud blir Arne Holmberg. Mötesvärdinnor under kommande år blir i Aspås Märit Ivarsson, Ulla-Greta Olofsson och Berit Julander, i Rödön Christina Eriksson, Birgit Grelsson och Birgitta Svanholm, i Ås Nora Holmberg, Solveig Dalborg, Anita Nilsson och Birgit Söderberg, i Kälen Anny Agerberg och Karin Olsson, i Nälden Mary Östgren, Gunhild Arnberg och Margareta Linder samt i Dvärsätt Ann-Mari Wikén och Elsa Grenholm. 

Slutligen valdes Britt Larsson som SPF:s representant i KPR med Märit Lundberg som ersättare. Britt Larsson blev tillika sammankallande i valberedningen, där hon vid sin sida har Arne Holmberg och Bodil Karlsson. 

Efter en rapport från KPR och en påminnelse om nästa möte kunde mötesordföranden avtacka alla olika funktionärer för årets arbete och önska lycka till med det nya arbetsåret. Alf Olsson tackade de funktionärer som avgått för deras insatser, innan mötet avslutades med en god lunch. 

Den 9 mars samlas SPF Rödön igen, denna gång i Ås församlingsgård.

Mer läsning

Annons