Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reumatikerdistriktet

Annons

Reumatikerdistriktet i Jämtlands län har den 22 mars avhållit sitt representantskapsmöte vid Restaurang Papegojan i Östersund. Distriktets ordförande Catharina Blom hälsade ett 25-tal ombud, styrelse och övriga välkomna.

Till presidium valdes som ordförande Karl-Evert Johansson och sekreterare Christine Jemtehed. Från verksamhetsberättelsen kunde utläsas att 2008 också varit ett år fyllt med aktiviteter.

Den 5 mars genomfördes ett informationsmöte om ankolyserande spondylit (Bechterew) där reumatolog Julio Goobar föreläste och sjukgymnast Elin Löfberg berättade om vikten av att röra sig.

Den 25 juni deltog distriktet i Tillgänglighetsmarschen anordnad av länets handikappförbund. I marschen deltog ett stort antal deltagare och man gick från Thomeégränd till Stortorget med kämpaglöd och ramsor som handlade om tillgänglighet.

Den 15 oktober genomfördes ytterligare ett informationsmöte om reumatoid artrit (RA). Reumatolog Torgny Smedby och sjukgymnast Åsa Nilsson föreläste och svarade på frågor. En uppskattad kväll som drog 240 personer.

Härefter lades verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska berättelsen till handlingarna varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008.

Årsredovisningen för Jämtlands läns reumatikerfond respektive Birgitta Anderssons minnesfond lades också till handlingarna och båda fondstyrelsernas beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetsplanen berättar att det i vår planeras en internationell fibromyalgidag i Östersund samt i höst en internationell reumatikerdag. Dessutom många utbildningsinsatser. Därmed fastställdes verksamhetsplan och budget för 2009.

Valen: distriktsordförande Catharina Blom, Backe, vice ordförande Inger Persson, Brunflo, kassör David Magnusson, Jämtlands Änge, sekreterare Christine Jemtehed, Brunflo, studieorganisatörer Kenth Fick, Häggenås och Berith Krieg, Östersund. Övriga ledamöter: Berit Berg, Strömsund , Berit Eriksson, Bräcke och Graciela Iglesias, Östersund.

Adjungerade ledamöter: fibro-mjukdelsombud: Berit Eriksson, Bräcke; systemsjukdomsombud: Vakant; Bechterew/AS-ombud: Kenth Fick, tillika diagnosansvarig, Häggenås; Artrit-ombud: Irene Fregelin, Frösön; artros-spondylosombud: Maj-Britt Ellebrink, Frösön och Unga reumatikerombud: Susanne Pettersson, Frösön.

Revisorer: Hans Morén och Stefan Fax med Torbjörn Salomonsson som ersättare. Ombud till Reumatikerförbundets stämma: Catharina Blom och Kenth Fick med Inger Persson och Berit Berg som ersättare. Ombud till ABF Mellannorrland: Kenth Fick med Berith Kreig som ersättare. Ombud till HSV Jämtland, ordförandemöten och representantskap: Catharina Blom med Berith Krieg som ersättare. Valberedning: Inger Gidlöf (sammankallande), Torsten Lindgren och Ulla Modén.

Avslutningen gick i gåvornas tecken. Dels gåvor till presidiet som tack för deras insatser under mötet. Dessutom avtackades Rolf G. Swedbergh för sina 12 år i valberedningens tjänst.

Mer läsning

Annons