Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Leva livet

PRO Leva livet hade medlemsmöte den 22 februari.

Annons

Ordförande Marianne Stålberg hälsade välkommen och speciellt chefen för Primärvården i Jämtlands län, Tommy Renström. Han startade med att presentera sig och gick därefter över till att prata om Hälsovalet ur olika perspektiv: patientens rätt, patientdatalagen (journallagen) – är det jag som patient som äger journalen eller är det sjukvården som äger den?

Vården på webben är ett stort projekt som drivs i hela Sverige. Man ska eventuellt själv kunna gå in och titta på sin egen journal. Rätten att välja sjukhus har funnits en längre tid.

Lag om vårdgarantin ligger som förslag att gälla från 1 juli i år.

Man ska som medborgare har rätt att välja hälsocentral och läkare. För att detta ska vara möjligt måste hälsocentralerna uppfylla vissa krav, som öppettider. Man kan välja mellan landstingsdrivna och privata alternativ som klarat kraven som ställts för att ingå i hälsoval. När man som medborgare valt en hälsocentral följer det automatiskt med pengar till den hälsocentralen. Det betyder att pengarna följer medborgaren. Storleken på pengarna är baserat på ett statistiskt underlag.

Frågorna runt hälsovalet var många och Renström svarade att hälsovalet är konkurrensneutralt, även primärvården i Jämtlands läns landsting måste bli godkänt på samma sätt som externa vårdgivare. I dag klarar inte alla hälsocentraler detta.I dag har Renström fått kännedom om att eventuellt den första privata intressenten anmält sitt intresse till Jämtlands läns landsting.

Frågorna till honom var många och Renström svarade på alla frågor utom en, rörande posthantering, som han skulle föra vidare inom landstinget.

När det gäller egenvård och förebyggande hälsovård är det bra om idéer kommer fram som exempelvis förebyggande vård. Tommy Renström ser gärna en dialog med representanter för pensionärerna inom Leva livet för att hitta lösningar och därmed ekonomi.

Upphandling av sjukresor görs av kommuner och landstinget var för sig.

Marianne Stålberg tackade Tommy Renström för en viktig och bra information och hälsade honom välkommen en gång per år.

Efter kaffe med lotteridragning informerade Marianne Stålberg om årsmötet den 22 mars samt att föreningen har en valberedning, som gjort ett fantastiskt arbete inför årsmötet. Underhållningen på årsmötet står Gudrun Mickelsson för. Nästa medlemsmöte den 21 april. Den 27 april kl. 18 inbjuds föreningens medlemmar till en gemensam sammankomst med Ljungens närbibliotek, länets landshövning, Britt Bohlin, talar om länets framtidsmöjligheter därefter är det underhållning. Vidare gavs information om planerade resor, hemsidan och planerade studiecirklar mm.

Alla närvarande medlemmar presenterade och berättade lite om sig själva.

Marianne Stålberg tackade för dagen och hälsade alla välkomna till årsmötet.

Mer läsning

Annons