Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Krokom

Annons

PRO Krokom höll årsmöte den 21 februari på Hägragården.

Ordförande Rolf Adolfsson hälsade 85 medlemmar välkomna. I en parentation tändes ett ljus och med en tyst minut hedrades de medlemmar som avlidit det gångna året. Anette Johansson läste några vackra dikter.

Rolf föredrog dagordningen och hälsade elva nya medlemmar välkomna i föreningen.

Till årsmötesordförande valdes Barbro Höckert från distriktet och ordinarie sekreteraren Bergliot Landin. Justerare: Karin Persson och Arne Dahlin.

Styrelse- och ekonomiska berättelsen föredrogs, även revisorernas berättelse lästes av John West. Alla godkändes. Mötet gav styrelsen och revisorerna full ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till styrelse och förtroendeposter lästes upp. Det blev omval på flesta poster. Styrelsen fick följande utseende: ordförare Rolf Adolfsson, kassör Ulla Henriksson, sekreterare, Bergliot Landin och studieorganisatör Elsy Björklund. Ordinarie ledamöter Härje Kjellberg, Gunnel Vejdeland och Hjördis Bohm. Ersättare till styrelsen: Karin Persson och Hillevi Karlsson (tillika reseorganisatör). Revisorer: Ingemar Eriksson, ersättare Jessie Lundberg och Märet Persson. Valberedningen: Arne Dahlin, Margaretha Danielsson och en vakant.

Ombud till PRO-distriktets års- och höstmöte: Rolf Adolfsson, Ulla Henriksson, Bergliot Landin, ersättare Elsy Björklund och Hillevi Karlsson. Ombud samorganisation: Rolf Adolfsson och Ulla Henriksson, ersättare Härje Kjellberg. Ombud ABF: Elsy Björklund, ersättare Birgit Svensson. Ombud distriktsstyrelsen Rolf Adolfsson. Ledamöter i Nöjdenkommittén, friskvårdkommittén, trafiksäkerhet, Grönängekommittén och fanbärare fastställdes. Även kontaktombud och festkommittéer ute i byarna blev klara.

Barbro berömde PRO Krokom som är aktiv med studieverksamhet, bingo, gymnastik, seniordans, stavgång, boule, boccia och alla danser på Grönänge varje sommar.

Barbro upplyste om att den 27 februari genomför PRO en protestdag över hela landet mot skattesystemet för pensionärer.

Barbro tackade för förtroende att leda årsmötet. Hon kommer att sluta sin tjänst på distriktet och hon kommer att bli saknad.

Rolf delade sedan ut blommor, först till Barbro som tack, till Kerstin Bergelin för bra arbete med gymnastiken i många år, Nöjdenkommittén Jessie och Roger och Ingemar. Även Hillevi fick blommor som plåster för gipset på armen. Roger tackade å allas vägnar.

Hildegun Forslund underhöll med trevliga historier och vacker medryckande sånger från förr, som väckte minnen. Sju lotterier såldes, som alltid bra vinster. Dvärsättkommittén serverade kaffe med landgång.

Nästa möte i Ås, där det blir modevisning.

Mer läsning

Annons